Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1942

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==animal welfare
Check title to add to marked list
Afrikaanse varkenspest
Loeffen, W.L.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
animal welfare - wild animals - wild pigs - animal production - pigs - animal health - african swine fever
Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: Welke maatregelen vergroten de overlevingskans?
Steins, N.A. ; Schram, E. ; Molenaar, P. ; Broekhoven, W. van - \ 2018
Wageningen Marine Research - 4 p.
animal welfare - wild animals - fish - fisheries - animal health
Gezond drinkwater voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - drinking water - animal nutrition
TerraSea energiezuinig stalconcept voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - climate - energy - animal health
Verbetering brandveiligheid oudere veestallen
Bokma-Bakker, M.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition
Insecten als voer en voedsel
Veldkamp, T. - \ 2018
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - pigs - fish - animal nutrition
Broiler welfare under scrutiny
Jong, I.C. de - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition
Rust en regelmaat lonen voor de koe
Dixhoorn, Ingrid van - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal housing - animal health
Tackling cage-free layer housing air quality challenges
Winkel, Albert - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal housing - animal health
Boars with balls
Backus, Ge - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal ethics - animal health - castration
Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: wat zijn de overlevingskansen in de pulsvisserij?
Steins, N.A. ; Schram, E. ; Molenaar, P. ; Broekhoven, W. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 3 p.
animal welfare - wild animals - seals - animal health
Hoeveel van de ondermaatse vis overleeft het terugzetten in zee eigenlijk? Deze vraag is relevant vanwege de Europese aanlandplicht, die vissers verplicht om ondermaatse gequoteerde vis mee naar de wal te nemen. Wageningen Marine Research heeft samen met de visserijsector de overlevingskansen van platvis en rog in de pulsvisserij onderzocht. Welke conclusies kunnen uit het onderzoek worden getrokken over de overlevingskansen?
Dierethiek is aan een upgrade toe
Bovenkerk, Bernice - \ 2018
animal welfare - animal ethics
Toine Timmermans: ‘Ik pleit voor grootschalige inzet reststromen’
Timmermans, Toine - \ 2018
residual streams - biomass - nutrition - agricultural wastes - animal health - animal welfare - animal production
Alternatieven voor dierproeven
Bouwmeester, H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
animal welfare - animal experiments - animal health - animal ethics
Wageningen University & Research kan al 80% van de dierproeven in voedingsonderzoek vervangen. Dit percentage kan omhoog. Daarom blijven wij actief werken aan het vervangen, verminderen en verfijnen.
Dieren selecteren op algemene ziekteresistentie? Ja, het kan echt!
Berghof, T.V.L. - \ 2018
Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
animal welfare - animal production - selective breeding - elasticity - animal health
Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands
Zande, A.N. van der; Alphen, J.J.M. van; Goodman, S.J. ; Meijboom, F.L.B. ; Stegeman, A.J. ; Thompson, D. ; Kuindersma, W. ; Latour, J.B. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 90 p.
animal welfare - wild animals - seals - animal health - animal housing
Kuiken kan maximaal 36 uur zonder eten
Jong, Ingrid de - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal nutrition - animal health
Geen goed alternatief voor doden haantjes
Gremmen, Bart - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - hens - animal ethics - animal health
Kattenkwaad: in huis poeslief, buiten een moordmachine
Debrot, Dolfi - \ 2018
animal welfare - pets - cats - animal behaviour
Nieuwe eisen voor varkensstallen
Vermeer, Herman - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal health
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.