Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==antagonism
Check title to add to marked list
Weerbare radijs tegen Rhizoctonia : Onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen
Weerheim, Kees ; Janse, Jan ; Streminska, Marta - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1422) - 18
radijsjes - raphanus sativus - glasgroenten - glastuinbouw - rhizoctonia - verdediging - antagonisme - radishes - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - defence - antagonism
Radish defensibility enhancement against Rhizoctonia solani was tested for 11 products or product combinations.
In the first phase, two laboratory experiments were performed. Firstly, antagonistic effects on Rhizoctonia of
the products was tested on petri dishes inoculated with Rhizoctonia. Secondly, treated radish seeds were placed
on petri dishes with Rhizoctonia. Subsequently a pot experiment took place in which the soil was inoculated
with Rhizoctonia and was treated with the products. Infection by the fungus became quickly visible during
germination. However, no differences in germination and fresh weight at harvest were found compared to the
untreated reference, except for the control and Rizolex treatment. Other ways of product application or different
implementation in the growing strategy may change the results.
Bees and bumblebees useful for crop protection as well as pollinating : handy 'air quality detectors' pick up bacteria and fungal spores
Steen, Sjef van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - apidae - bombus - pollination - plant protection - plant health - antagonism - air quality - agricultural research - flowers

Bees and bumblebees are, thanks to their build and behaviour, good pollinators. But they have additional potential. They are also useful for disease control by transferring antagonistic microorganisms and for retrieving information about diseases in the fields. An important aspect for all these tasks is: How do we keep them working under the ‘new’ growing conditions in the greenhouse?

Heet water weert rotschimmel bij biologisch bewaarfruit
Jager, A. de; Westerweele, C.G. ; Verschoor, J. ; Sluis, A. van der - \ 2003
De Fruitteelt 93 (2003)41. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 10.
appels - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - plantenziekteverwekkende schimmels - heetwaterbehandeling - antagonisme - temperatuur - organismen ingezet bij biologische bestrijding - apples - storage - keeping quality - plant pathogenic fungi - hot water treatment - antagonism - temperature - biological control agents
Biologische bestrijding van bewaarrot bij Elstar. Gegevens in bijgaande figuren: 1) De invloed van een behandeling in de boomgaard met een plantversterker vier en twee weken vòòr de pluk op het percentage blos bij een eerste pluk van Elstar in vergelijking met de controle op vier percelen, en als gemiddelde; 2) Percentage rot bij uitslag na zeven maanden bewaring in de eerste en tweede pluk Elstar van één herkomst in de onbehandelde partijen in verschillende combinaties van tijdsduur (minuten) en temperatuur (°C); 3) De invloed van een behandeling met antagonist PBGY1 in de boomgaard (Abg, twee en vier weken vòòr pluk), na de oogst (Ano, dompeling) en als combinatie van beide (Abg+Ano) op het percentage rot bij Elstar van vier percelen bij uitslag na zeven maanden bewaring; 4) Aanpak van de proeven in 2001/02 en 2002/03
Lange-termijneffect van biologische grondontsmetting op Verticillium verwelking bij esdoorn en trompetboom (samenvatting)
Goud, J.C. ; Blok, W.J. ; Bruggen, A.H.C. van; Lamers, J.G. ; Termorshuizen, A.J. - \ 2003
Gewasbescherming 34 (2003)4. - ISSN 0166-6495 - p. 134 - 135.
plantenziektekunde - bodemschimmels - antagonisme - bacteriën - bodembiologie - biologische indicatoren (populatie-ecologie) - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - ecosystemen - catalpa - acer pseudoplatanus - tarwe - bodemmicrobiologie - plant pathology - soil fungi - antagonism - bacteria - soil biology - biological tags - biological control - biological control agents - ecosystems - wheat - soil microbiology
Samenvattingen van 5 presentaties met auteurs en titels: 1) J.F. Salles; P. Garbeva, J.A. van Veen en J.D. van Elsas. Invloed van verschillende gewassen op de diversiteit van Burkholderia-stammen en de selectie van antagonistische isolaten; 2) J.C. Goud, W.J. Blok, A.H.C. Lamers en A.J. Termorshuizen. Lange-termijneffect van biologische grondontsmetting op Verticillium-verwelking bij esdoorn en trompetboom; 3) F.X. Prenafeta-Boldù, R.C. Summerbell en W. Gams. Schimmeldiversiteit in bodems van uiteenlopende rijpheid: vergelijking van isolatieresultaten en moleculaire karakterisering; 4) L.B. Folman. Fungal Bacterial Interactions (FBI), een inventarisatie van microbiële gemeenschappen in bodems met verschillende schimmeldichtheid; 5) M. Viebahn, Christiaan Veenman, Diana Tellekamp, E. Smit, K. Wernars, L.C. van Loon en P.A.H.M. Bakker. Effecten van genetisch gemodificeerde Pseudomonas putida WCS358r op bacteriën en ascomyceten in de rhizosfeer van tarwe
De rol van endopolygalacturonases in het infectieproces van Botrytis cinerea
Kars, I. ; Sibbel-Wagemakers, C.A.M. ; Kan, J.A.L. van - \ 2003
In: Gewasbescherming 34 (2003) 4 - p. 132 - 132.
plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - epidemiologie - antagonisme - polygalacturonase - degradatie - genetische analyse - gewasbescherming - paeonia - bloembollen - aardbeien - plant pathogenic fungi - epidemiology - antagonism - degradation - genetic analysis - plant protection - ornamental bulbs - strawberries
Samenvattingen van zeven presentaties van de KNPV-Werkgroepen. 1) Fons van Kuik and Sabine Böhne. Botrytis problems in hardy ornamentals; 2) Jos Wubben, Dik Krijger en Ineke Bosker. Epidemiologie van Botrytis paeoniae in pioenroos; 3) Johan Wander, Pascal Wanten en Roeland Kalkdijk. Bestrijding van Botrytis in aardbeien met de hulp van een BOS [Beslissings Ondersteunende Systemen], gericht op BoWaS [Botrytis-Waarschuwingssysteem]; 4) A. Evenhuis, E.T.M. Meekes, J.A.M. Wilms, M.P.J. Linssen, C.H. Lombaers en J. Köhl. Ulocladium is Botrytis een slag voor, maar nog niet praktijkrijp; 5) Geja Krooshof, Harry Kester, Kim Burgers en Jacques Benen. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro; 6) Ilona Kars, Lia Sibbel en Jan A.L. van Kan. De rol van endopolygalacturonases in het infectieproces van Botrytis cinerea; 7) Marjan de Boer en Ineke Pennock-Vos. Beheersing van Botrytis spp.' veroorzaker van 'vuur' in bolgewassen, met behulp van microorganismen
Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro
Krooshof, G.H. ; Kester, H.C.M. ; Burgers, K. ; Benen, J.A.E. - \ 2003
Gewasbescherming 34 (2003)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 (1) - 17 (1).
plantenziektekunde - botrytis - houtachtige planten als sierplanten - aardbeien - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - antagonisme - onderzoek - bloembollen - paeonia - plant pathology - ornamental woody plants - strawberries - ornamental bulbs - plant protection - biological control agents - antagonism - research
In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2) Epidemiologie van Botrytis paeoniae in pioenroos; 3) Bestrijding van Botrytis in aardbeien met de hulp van een BOS, gericht op BoWaS; 4) Ulocladium is Botrytis een sla voor, maar nog niet praktijkrijp; 5) Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro; 6) De rol van endopolygalacturonases in het infectieproces van Botrytis cinerea; 7) Beheersing van Botrytis spp., veroorzaker van 'vuur' in bolgewassen, met behulp van anatagonistische micro-organismen
Afweer van schimmels tegen biologische bestrijding
Schouten, A. ; Berg-Velthuis, G.C.M. van den; Raaijmakers, J.M. - \ 2003
Gewasbescherming 34 (2003)1. - ISSN 0166-6495 - p. 19 - 20.
plantenziektekunde - biologische bestrijding - bodemschimmels - microbiologie - bodembiologie - bacteriën - populatie-ecologie - antagonisme - tarwe - bodemmicrobiologie - plant pathology - biological control - soil fungi - microbiology - soil biology - bacteria - population ecology - antagonism - wheat - soil microbiology
Samenvattingen van de presentaties gehouden op de 68ste vergadering van de KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie van 17 oktober 2002 op het Instituut voor de Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Golvende bacteriepopulaties langs de wortels van tarwe: micorbiologische en moleculaire data; 2) Afweer bij schimmels tegen biologische bestrijding
Biomiddelen remmen wortelrot iets af
Breedeveld, M.E. - \ 2002
De Boomkwekerij 15 (2002)14. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 10.
houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - schimmels - microbiologie - onderzoek - antagonisme - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - biological control - biological control agents - antagonism - fungi - microbiology - research
Met antagonisten en Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO) wortelrot (Phytopthora cinnamomi) in Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' bestrijden: verslag van het onderzoek op het PPO Bomen
Antagonist pakt schimmel in aardbei
Evenhuis, A. ; Meekes, E.T.M. - \ 2002
Groenten en Fruit. Algemeen 2002 (2002)45. - ISSN 0925-9694 - p. 41 - 41.
aardbeien - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische bestrijding - antagonisme - houdbaarheid (kwaliteit) - temperatuur - opslag - gewasbescherming - strawberries - plant pathogenic fungi - biological control - antagonism - keeping quality - temperature - storage - plant protection
Effect van chemische en biologische behandeling (behandeling met een door het Plant Research International geselecteerde antagonist) op het percentage vruchtrot bij aardbeien na bewaring van 4 dagen bij 5 graden Celsius in 2000 en bewaring van 4 dagen bij 5 graden Celsius gevolgd door 3 dagen bij 18 graden Celsius in 2001
Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea
Köhl, J. ; Molhoek, W.M.L. - \ 2002
Gewasbescherming 33 (2002)4. - ISSN 0166-6495 - p. 115 - 119.
plantenziektekunde - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische bestrijding - druiven - cyclamen - tomaten - antagonisme - Ulocladium atrum - Botrytis cinerea - plant pathology - plant protection - plant pathogenic fungi - biological control - antagonism - grapes - tomatoes
De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe schimmel in druif; 2) Schade aan Botrytis cinerea in tomaat en de bestrijding hiervan door U. atrum; 3) Schade van Botrytis cinerea in cyclaam en de bestrijding hiervan door U. atrum
De ecologie en bestrijding van bruinrot in Europa
Elsas, J.D. van; Overbeek, L.S. van; Wolf, J. van der; Gorissen, A. - \ 2001
Aardappelwereld (2001). - ISSN 0169-653X
aardappelen - solanum tuberosum - bacteriën - gewasbescherming - solanum dulcamara - waardplanten - epidemiologie - antagonisme - biologische bestrijding - potatoes - bacteria - plant protection - host plants - epidemiology - antagonism - biological control
Verslag van de stand van zaken van het onderzoek met gegevens over: ontstaan van deze bacterieziekte (Ralstonia solanacearum); bronnen van besmetting; latente infecties van pootgoed; de bodem en alternatieve waardplanten; mogelijke methoden van bestrijden (veldbehandelingen, antagonisten); overleving in water en de rol van bitterzoet (Solanum dulcamare)
Zaadcoating tegen Pythium in witlof niet effectief
Plettinger, M.C. ; Lamers, J.G. ; Kruistum, G. van - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 11 - 13.
cichorei - cichorium intybus - plantenziekteverwekkende schimmels - pythium - gewasbescherming - zaadbehandeling - bestrijdingsmethoden - antagonisme - organismen ingezet bij biologische bestrijding - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - kwaliteit - prestatieniveau - chicory - plant pathogenic fungi - plant protection - seed treatment - control methods - antagonism - biological control agents - yield increases - yield losses - yields - quality - performance
Onderzoek naar de effecten van filmcoaten van zaad met antagonisten (natuurlijke vijanden) op Pythiumaantasting, opbrengst en kwaliteit van witlof
Biologische bestrijding van Sclerotienrot bij witlof
Plentinger, M.C. ; Lamers, J.G. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 20 - 22.
cichorium intybus - cichorei - sclerotinia - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - schimmels - antagonisme - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - openluchtcultuur - chicory - plant protection - plant pathogenic fungi - biological control - biological control agents - fungi - antagonism - yield increases - yield losses - yields - outdoor culture
Verslag van onderzoek naar de effecten van een veldbehandeling of een naoogst penbehandeling (spuiten of dompelen) met een antagonist op de lofopbrengst, lofkwaliteit en ziekteontwikkeling
Biologische beheersing bodemgebonden schimmels soms interessant alternatief
Westerdijk, C.E. - \ 1999
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)2. - ISSN 1385-5298 - p. 5 - 6.
aardappelen - suikerbieten - plantenziekten - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - bodem - antagonisme - biologische bestrijding - schimmels - organismen ingezet bij biologische bestrijding - vollegrondsteelt - potatoes - sugarbeet - plant diseases - plant protection - plant pathogenic fungi - soil - antagonism - biological control - fungi - biological control agents - outdoor cropping
Op het PAV wordt door het programmateam Schimmels veel aandacht besteed aan de biologische beheersing van bodemgebonden schimmels. Getracht wordt de plantparasitaire schimmels te onderdrukken door gebruik te maken van hun natuurlijke vijanden (antagonisten)
Biologische bestrijding van witrot in uien : de laatste strohalm ?
Visser, C. de - \ 1997
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)3. - ISSN 1385-5298 - p. 12 - 14.
allium cepa - uien - plantenziekteverwekkende schimmels - antibiotica - bodem - antagonisme - microbiologie - gewasbescherming - biologische bestrijding - onderzoeksinstituten - proefstations - onions - plant pathogenic fungi - antibiotics - soil - antagonism - microbiology - plant protection - biological control - research institutes - experimental stations
Schimmel met kannibale trek tegen sclerotiënrot
Gerlagh, T. - \ 1997
Groenten en Fruit. Vakdeel vollegrondsgroenten 7 (1997)44. - ISSN 1380-3565 - p. 8 - 9.
biological control - fungi - biological control agents - cichorium intybus - chicory - plant pathogenic fungi - antagonism - microbiology - paraconiothyrium minitans - biologische bestrijding - schimmels - organismen ingezet bij biologische bestrijding - cichorei - plantenziekteverwekkende schimmels - antagonisme - microbiologie
Verticillium wilt of Fraxinus excelsior
Hiemstra, J.A. - \ 1995
Agricultural University. Promotor(en): R.A.A. Oldeman; J. Dekker. - S.l. : Hiemstra - ISBN 9789054853602 - 213
verticillium - bosbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - bomen - antagonisme - verwelkingsziekten - moniliaceae - wilts - forestry - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - trees - antagonism
<p>Research on ash wilt disease, a common disease of <em>Fraxinus excelsior</em> L. <em></em> in young forest and landscape plantings in several parts of the Netherlands, is described. By means of a survey for pathogenic fungi in affected trees, inoculation and reisolation experiments it is demonstrated that the disease is caused by <em>Verticillium dahliae</em> Kleb. Host specificity and virulence of a <em>V.</em><em>dahliae</em> isolate from ash are compared to those of isolates from elm, maple and potato. Disease incidence and progress, and recovery of infected trees are investigated through monitoring experiments in two permanent plots in seriously affected forest stands. Monitoring results are related to the results of an aerial survey for ash wilt disease in the province of Flevoland to assess the impact of the disease on ash forests. Furthermore, pathological xylem anatomy of infected ash trees is described and mechanisms of recovery are discussed. Finally, results are integrated and related to data on ash and on verticillium. wilts of other tree species presented in literature reviews in the starting chapters of the book.
The pathogenesis of Fusarium oxysporum f. sp. narcissi and the role of antagonistic bulb-borne fungi in the chemical control of basal rot
Langerak, C.J. - \ 1985
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): J. Dekker. - Wageningen : Langerak - 98
amaryllidaceae - antagonisme - chemische bestrijding - deuteromycotina - sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - narcissus - fusarium oxysporum - tuberculariaceae - antagonism - chemical control - ornamental plants - plant pathogenic fungi - plant protection
<u>The pathogenesis of <em>Fusarium</em> oxysporum f. sp. <em>narcissi</em></u><p/>Basal plates and roots of narcissus were infected by <em>Fusarium oxysporum</em> Schlecht f. sp. <em>narcissi</em> (Cooke & Massee) Snyder & Hansen during the period of emergence of the roots in autumn only. This observation contrasts with the generally accepted view that infections mainly take place when roots die at senescence of the plant in early summer. It is concluded from histological observations that before root emergence the basal plate tissue is externally protected by an outer periderm. Shortly after the infection period during which roots rupture the periderm, bulbs and roots appear to possess a natural resistance against penetration and infection by fungi. New infection of the roots is prevented by suberization of the root exodermis. A periderm formed in the parenchymatous tissue of the basal plate surrounding the roots also acts as a barrier. The central disc itself becomes protected in early summer by formation of lignified abscission layers across the cortex and stele of senescent roots.<p/>For infection of the bulb and roots a temperature of above 13 °C and a high humidity favouring fungal growth are prerequisites. Root and basal rot will develop within a few weeks from the time that roots emerge. Decay of roots in early summer follows natural abscission of the roots.<p/>Latent and active infections may be discerned depending upon their position with respect to the inner periderm. The relationship between the site of infection and the development of symptoms is discussed.<p/>The commonly applied hot-water treatment contributes significantly to the spread of the pathogen. Control of basal rot requires killing of bulb-borne inoculum before planting and protection against soil-borne inoculum during the first week of root emergence after planting, which both can be achieved by application of a fungicide.<p/><u>The relation between autumnal infection of narcissus bulbs by <em>Fusarium oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi</em> and disease development in the following season</u><p/>Bulbs of narcissus contaminated with conidia of <em>Fusarium oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi,</em> in absence or presence of fungicides during a hot-water treatment (HWT, 2 h at 43.5 °C), were planted in September and October. When, after the HWT, bulbs were stored for 4 days at 17 °C under humid conditions (RH>90%) and planted in soil at 13-15 °C, root rot was observed in December and basal rot in July. New basal rot developed during subsequent storage in August. However, when similarly treated bulbs, prior to planting at 8-12 °C, were stored during an additional period of 14 days at a RH of 70%, various types of bulb rot were present in December instead of root rot. Then sickle-, dwarf- and non-emerging plants were noticed in April, and very advanced basal rot in relatively high percentages of bulbs in July. For bulbs planted at 13-15 °C, a high positive correlation was found between the incidence of root rot in December and the presence of basal rot at the end of the season. For bulbs planted at 8-12 °C after 14 days of storage at RH of 70%, a correlation was found between the incidence of bulb rot in December and the subsequent development of symptoms in the foliage in April and the presence of basal rot in July.<p/>The relationship between autumnal infections of roots and basal plates and the development of symptoms later in the season holds for most situations in practice. Early knowledge about the health condition of a bulb lot in the field will support the setting up of an effective programme of roguing in spring and will indicate the most appropriate cultural measures to be employed from the time of lifting.<p/><u>The role of antagonists in the chemical control of <em>Fusarium oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi</em></u><p/>Treatment of narcissus bulbs with methoxy ethyl mercury chloride, pimaricin or thiram provided control of basal rot and primary root rot, caused by <em>Fusarium oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi</em> and secondary root rot and 'skin disease' caused by <em>F. oxysporum</em> ff. spp. A similar treatment with formalin was only effective against basal rot and primary root rot. Newly formed roots of bulbs treated with the mercurial, pimaricin or thiram became more heavily colonized by <em>Penicillium</em> and <em>Trichoderma spp.</em> than those of untreated or formalin-treated bulbs. Especially <em>P.</em><em>janthinellum</em> and <em>T. viride</em> appreared to protect the roots against the pathogens. These fungi were found to be antagonistic to <em>F. oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi</em> and <em>F. oxysproum</em> ff. spp., both in experiments <em>in vitro</em> and <em>in vivo. A</em> synergism between <em>P.</em><em>janthinellum</em> and thiram was observed with respect to inhibition of mycelial growth of <em>F.</em><em>oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi in vitro</em> and to control of root rot and basal rot <em>in vivo. In vitro,</em> similar effects were also found for pimaricin and organic mercury compounds. Pimaricin was found to stimulate the production of antibacterial metabolites by <em>Cylindrocarpon destructans in vitro.</em> In the field, a synergistic effect was observed between pimaricin and <em>C.</em><em>destructans</em> with respect to control of basal rot.<p/><u>The influence of incubation conditions after lifting on development of basal rot and skin disease and on effectiveness of chemical control measures</u><p/><em>Fusarium oxysporum</em> f. sp. <em>narcissi</em> and other formae speciales of <em>F. oxysporum</em> were more affected by heating during a hot-water treatment (HWT,2 h at 43.5 °C), than bulb-borne <em>Penicillium</em> and <em>Trichoderma spp.</em> were. The latter fungi also survived a forced drying process after a W better. Such treatment of bulbs and bulb parts resulted in a changed distribution of micro-organisms on the bulbs in favour of these saprophytes. Addition of either a mercurial thiram or pimaricin accelerated these effects on the bulb microflora, whereas formalin did not. A period of cool (&lt; 15 °C) storage enhanced both the growth rate of <em>Penicillium spp. in vitro</em> and their capacity to colonize bulb tissue in natural soil. Higher temperatures stimulated development of <em>Trichoderma viride. Cylindrocarpon destructans</em> and <em>F. oxysporum</em> ff. spp. Late planting at temperatures below 8 <em>°</em> C reduced disease development substantially.<p/>Further it was found that <em>Penicillium corymbiferum, Penicillium janthinellum</em> and <em>Trichoderma viride</em> are able to contribute to control of root rot and skin disease caused by <em>F.</em><em>oxysporum</em> f. <em>sp. narcissi</em> andlor <em>F. oxysporum</em> ff. spp.<p/>The data obtained contribute to a better understanding how incubation conditions from lifting onwards can influence disease development in the following season. It was possible to elucidate why a low dose of a fungicide like pimaricin, applied during a HWT could give better control of basal rot and skin disease than higher dosages did.
On the modelling of competitive phenomena
Wit, C.T. de - \ 1970
Wageningen : Instituut voor Bbiologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 452) - 12
teelt in rijen - antagonisme - onderteelt - computers - gegevensverwerking - tussenteelt - microcomputers - minicomputers - symbiose - zoölogie - machines - alley cropping - antagonism - catch cropping - data processing - intercropping - symbiosis - zoology
Verslag van een studiereis naar Engeland en Wales, 11 tot 23 november 1968
Bergh, J.P. van den; Ennik, G.C. - \ 1969
Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 52) - 16
antagonisme - groei - plantenontwikkeling - trifolium - klavers - plantkunde - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - plantenziektekunde - afwijkingen, planten - groot-brittannië - voedergrassen - antagonism - growth - plant development - clovers - botany - plant diseases - plant pests - plant protection - plant pathology - plant disorders - great britain - fodder grasses
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.