Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1177

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==biobased economy
Check title to add to marked list
Biobased performance materials in a circular economy
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - renewable energy
Christiaan Bolck (Biobased Performance Materials): ‘We doen onderzoek dat impact heeft’
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - polymers - bioplastics - dyes - pigments - paints - plant extracts
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

Europese alternatieve bron voor natuurrubber
Meer, I.M. van der - \ 2018
Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - 2 p.
biobased economy - biomass - biobased materials - rubber - taraxacum officinale
Natuurrubber is onmisbaar voor de samenleving. De toekomstige vraag zal echter veel groter zijn dan het huidige aanbod. Bijna al het rubber is bovendien afkomstig van, kwetsbare, plantages uit Zuidoost-Azië. In dit project werken we aan een veelbelovend Europees alternatief voor de productie van natuurrubber: de Russische paardenbloem.
De toekomst van hout in de biobased economy
Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - lignin - fibres
De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
A New Value Chain for Rubber and Inulin Production in the European BioEconomy
Hingsamer, Maria ; Beerman, M. ; Jungmeier, Gerfried ; Meer, I.M. van der; Dijk, P. van; Muylle, Hilde ; Kirschner, Jan ; Kappen, F.H.J. ; Gevers, N. - \ 2017
biobased economy - biobased materials - biomass - rubber - taraxacum kok-saghyz - inulin
DRIVE4EU - ‘Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe’, a European demonstration project sets up a European chain for the production and processing of natural rubber and inulin from Taraxacum koksaghyz (TKS, Rubber dandelion) to become less dependent on the import of natural rubber. Natural rubber is a sustainable material that is used for more than 40,000 products, e.g. natural rubber is applied in construction (adhesives, sealants), medicine (gloves, tubing) and transportation (matting, tyres) industries. Because of the specific quality aspects of natural rubber in many products it cannot be replaced by synthetic rubber. At the moment natural rubber is exclusively harvested from the rubber tree (Hevea brasiliensis) of which about 90% is grown in South East Asia.
Sustainable protein technology : An outlook for further research
Voudouris, Panagiotis ; Tamayo Tenorio, Angelica ; Lesschen, Jan Peter ; Kyriakopoulou, Konstantina ; Sanders, Johan P.M. ; Goot, Atze Jan van der; Bruins, Marieke E. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research - 6 p.
nutrition - biobased economy - protein
Final report: Environmental assessment of algae-based PUFA production
Keller, H. ; Reinhardt, G. ; Rettenmaier, N. ; Schorb, A. ; Dittrich, M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Heidelberg : PUFAChain - 94 p.
algae - biofuels - bioenergy - biobased economy - biomass - omega-3 fatty acids - plant oils - biobased chemistry - fermentation
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production : The value chain from microalgae to PUFA ('PUFACHAIN')
Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84 p.
biobased economy - biomass - bioenergy - biofuels - algae - plant oils - omega-3 fatty acids - economic analysis
Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa : eindrapportage
Raa, Rik te; Pfau, S. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Massop, Hans ; Hissink, H.J. - \ 2017
BTG Biomass Technology Group - 57 p.
bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - hout - biomassa productie - bosbeheer - bioenergy - biofuels - wood - biomass production - forest administration
Fermentatie is hot: nieuwe toepassingen van een oeroude techniek
Smid, Eddy ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2017
biofuels - biobased economy - bioenergy - chemical industry - nutrition - fermentation - cellulose - bacteria - biomass
Schimmel kan efficiënt melkzuur maken: Vinding van Wageningen Universiteit Research (WUR)
Eggink, Gerrit ; Weusthuis, Ruud - \ 2017
biobased chemistry - biobased economy - biotechnology - ethanol - bioenergy - lactic acid
Groene Cirkels : Resultaatrapportage
Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 15 p.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - sustainable energy - indicators - biomass
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
Sustainable woodfuel for food security : A smart choice: green, renewable and affordable
Sooyeon, Laura Jln ; Schure, J.M. ; Ingram, V.J. ; Yoo, Byoung Il ; Reeb, Dominique ; Xia, Zuzhang ; Perlis, Andrea ; Nordberg, Mats ; Campbell, Jeffrey ; Muller, Eva - \ 2017
FAO - ISBN 9789251099629 - 35 p.
biobased economy - biofuels - bioenergy - wood - biomass - heat - biobrandstoffen - bio-energie - hout - biomassa - warmte
With food insecurity, climate change and deforestation and forest degradation remaining key global issues, this paper highlights the role of sustainable woodfuel in improving food security. Food insecurity and a high dependence on woodfuel as a primary cooking fuel are characteristics common to vulnerable groups of people in developing regions of the world.With adequate policy and legal frameworks in place, woodfuel production and harvesting can be sustainable and a main source of green energy. Moreover, the widespread availability of woodfuel, and the enormous market for it, presents opportunities for employment and for sustainable value chains, providing further rationale for promoting this source of energy. This paper explains how sustainable woodfuel is closely linked to food security and provides insights in how the linkages could be strengthened at all stages of woodfuel production, trade and use.
Literatuurstudie waarde halen uit groenresten in het waterbeheer
Doorn, Wim van; Kooij, Aldert van der; Dam, Jan van - \ 2017
Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa rapport 2017-04) - ISBN 9789057737404 - 93
reststromen - biobased economy - waterbeheer - bioraffinage - grasmaaisel - waterplanten - composieten - residual streams - water management - biorefinery - grass clippings - aquatic plants - composite materials
Dit rapport beschrijft de resultaten van de verkennende literatuurstudie naar de mogelijkheden voor verwaarding via bioraffinage van vrijkomend maaisel en in het waterbeheer af te voeren waterplanten. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de vrijkomende hoeveelheden en samenstelling van maaisels bij de acht deelnemende waterschappen en is via een literatuurstudie informatie verzameld over de fysisch-chemische samenstelling van de meest voorkomende planten in de maaisels. Daarbij is een literatuurscan uitgevoerd van de wetenschappelijke literatuur naar wat bekend is over biomassa samenstelling van de meest voorkomende niet-inheemse waterplanten en de aanwezigheid van specifieke inhoudstoffen voor verwaarding. Op basis van deze informatie en inzicht in biobased conversie technieken, is een inschatting gemaakt van het potentieel voor verwaarding van deze groenresten door waterschappen. Mogelijke producten zijn eiwitten voor veevoeder of technische toepassingen, vezels voor papier/karton of diverse biocomposiet-toepassingen, en soms zijn specifieke inhoudstoffen aanwezig, zoals gelerende stoffen of antioxidantia.
More food, lower footprint : How circular food production contributes to efficiency in the food system
Scholten, M.C.T. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
biobased economy - biobased chemistry - cycling - environment - sustainability - nutrition - biomass - renewable energy - residual streams - agricultural wastes - organic wastes - crop residues - food production - chemie op basis van biologische grondstoffen - kringlopen - milieu - duurzaamheid (sustainability) - voeding - biomassa - hernieuwbare energie - reststromen - agrarische afvalstoffen - organisch afval - oogstresten - voedselproductie
Martin Scholten on circular food production. Ideas about how circular food production can contribute to the sustainable food security.
Measurements of transcripts, proteome and metabolite profiles
Peters, Sander - \ 2017
Fuel4Me - 7 p.
biobased economy - biobrandstoffen - algen - algenteelt - oliën - biofuels - algae - algae culture - oils
The work described for this deliverable was carried out by DLO-PRI, in collaboration with WU, and aim ed to understanding lipid production in Phaeodactylum tricornutum . By means of transcriptome, proteome and metabolome analyses we aimed to provide insight into the one step lipid production performed by partner WU. Cultivation conditions were chosen to steer lipid profile towards most suitable composition for biofuel production.
AQUAFARM van zuiveren naar oogsten
Verdonschot, P.F.M. - \ 2017
Aquafarm NL
afvalwater - waterzuivering - industriële grondstoffen - biobased economy - afvalwaterbehandeling - aquacultuur - biomassa productie - waste water - water treatment - feedstocks - waste water treatment - aquaculture - biomass production
Aquafarm ziet afvalwater als basis voor het produceren van hoogwaardige bouwstoffen, waarmee tegelijkertijd het water gezuiverd wordt.
'Veelbelovend en bijna marktrijp' : onderzoek door Wageningen Universiteit Research naar biobased bindmiddelen in verf
Haveren, Jacco van - \ 2017
residual streams - biobased economy - chemicals - biobased chemicals - research - biobased chemistry - binding agents - biopolymers - paints
Belo Molares presentation film English
Durksz, Durk - \ 2017
pretreatment - biomass - fermentation - gas production - machines - biobased economy
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.