Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==chestnuts
Check title to add to marked list
Zieke bomen krijgen een jas aan (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
Lammeren, Andre van - \ 2015
arboriculture - street trees - chestnuts - aesculus - plant protection - plant pathogenic bacteria - pseudomonas - tree surgery - heat treatment - cultural control - educational resources
Ongekende varkenshouderij floteert op Corsica
Commandeur, M.A.M. - \ 2009
Spil 263-264 (2009)5. - ISSN 0165-6252 - p. 25 - 28.
varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - varkensvoeding - kastanjes - investering - tradities - corsica - pig farming - farm management - pig feeding - chestnuts - investment - traditions
De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. In heel Europa? Neen. Op Corsica ontstond er weliswaar een ontwikkeling naar gespecialiseerde bedrijven, maar die markante trendbreuk naar intensivering sloeg niet toe. Het houderijsysteem bleef geënt op de tradities van seizoensgebonden familiehouderij met huisslacht en vleesverwerking in de winter. De kern van het houderijsysteem is de minimalisatie van bedrijfsinvesteringen. Het levert ongekend smaakvolle vleeswaren op met een kiloprijs die op zichzelf interessant genoeg is om de bedrijven in stand te houden. Dit artikel gaat over de robuustheid en de kwetsbaarheid van het houderijsysteem. In de volgende aflevering van Spil volgt een analyse van de markt-, concerrentie- en netwerkpositie van de veehouders als 'ketenhouders' (homme filière)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.