Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==dairies
Check title to add to marked list
MOOI : melkveehouderij opent, onderneemt en innoveert
Zijlstra, J. - \ 2013
Leeuwarden [etc.] : Hogeschool VHL - ISBN 9789081742689 - 48
melkveehouderij - opleiding melkveehouderij - ondernemerschap - agrarisch onderwijs - melk - zuivelbedrijven - zuivelindustrie - dairy farming - dairy education - entrepreneurship - agricultural education - milk - dairies - dairy industry
Rede lectoraat melkveehouderij Hogeschool VHL.
Steun voor Aziatische melksector
Wouters, A.P. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)aug. - p. 9 - 9.
melkveehouderij - melkproductie - melkveebedrijven - zuivelbedrijven - zuivelcoöperaties - melkveevoeding - kennisoverdracht - maleisië - thailand - vietnam - dairy farming - milk production - dairy farms - dairies - dairy cooperatives - dairy cattle nutrition - knowledge transfer - malaysia
In Zuid-Oost Azië groeit de vraag naar verse melk en melkproducten. Wageningen UR Livestock Research helpt melkveehouders in Maleisië, Thailand en Vietnam bij het verhogen van hun productie en de melkkwaliteit.
Praktische kostprijs biologische melk 2010
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Water, K. ; Jager, J.H. - \ 2010
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 419) - 19
biologische landbouw - melkproductiekosten - biologische voedingsmiddelen - zuivelbedrijven - melk - agrarische economie - biologische productie - organic farming - milk production costs - organic foods - dairies - milk - agricultural economics - biological production
In the report a practical cost price was computed for 2010 on the basis of the computation methodology developed in 2008. This methodology has a broad basis, is based on practical figures and provides a practical cost price for organic dairy milk production.
De economische haalbaarheid van energieneutraal: Combinatie van biogas, windenergie en zonne-energie
Gebrezgabher, S.A. ; Meuwissen, M.P.M. - \ 2009
ZuivelZicht 24 (2009). - ISSN 0165-8573 - p. 24 - 25.
duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - biogas - windenergie - zonne-energie - zuivelbedrijven - economische haalbaarheid - sustainability - energy sources - wind power - solar energy - dairies - economic viability
NZO en LTO hebben op 10 juli 2008 het initiatief genomen tot verduurzaming van de zuivelketen. Gestreefd wordt onder meer naar energieneutrale productie in de zuivelsector, wat betekent dat de melkveehouderij en zuivelverwerking op termijn dezelfde hoeveelheid energie opwekken als zij jaarlijks gebruiken
Praktische kostprijs biologische melk = Practical cost price of organic milk
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Water, K. ; Jager, J.H. - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 178) - 14
biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - melk - melkproductiekosten - zuivelbedrijven - biologische productie - agrarische economie - organic farming - organic foods - milk - milk production costs - dairies - biological production - agricultural economics
In this report a calculation methodology was developed for defining the cost price of organic dairy products. This price is based on broad support, practical data and provides a practical cost price for organic milk production.
Onderwijs en onderzoek : de brandstoffen voor de witte motor
Hooijdonk, Toon van - \ 2008
dairies - dairy industry - dairy research - education - future
Deelstromen in de zuivel dagdroom, nachtmerrie of uitgesproken kans
Beldman, A.C.G. ; Prins, A.M. - \ 2005
Den Haag : LEI - 4
melkveehouderij - zuivelindustrie - zuivelbedrijven - melkproducten - marketing van melk - toekomst - dairy farming - dairy industry - dairies - milk products - milk marketing - future
Deze notitie verkent marktgestuurde deelstromen in de Nederlandse zuivel. Om als melkveehouder te worden onderscheiden van de rest dan moet worden gekeken naar een product melk dat meer direct gerelateerd is aan het uiteindelijke eindproduct. Met toekomstige veehouderijsystemen
'Er hangt een prijskaartje aan veilige melk'
Valeeva, N.I. ; Klein Swormink, B.W. - \ 2005
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 1 (2005)7. - ISSN 1871-0948 - p. 20 - 21.
melk - melkproducten - melkveehouderij - zuivelbedrijven - voedselveiligheid - garanties - kosten - voedselkwaliteit - kwaliteit - risicoschatting - risicovermindering - ketenmanagement - milk - milk products - dairy farming - dairies - food safety - warranties - costs - food quality - quality - risk assessment - risk reduction - supply chain management
Het vergroten van de voedselveiligheidsgarantie in de zuivelketen leidt vooral op melkveebedrijven tot een sterke stijging van de kosten. Om melkveehouders toch de benodigde maatregelen te laten nemen, is het logisch om extra kwaliteit te belonen met een plus op de melkprijs, volgens Natasha Valeeva, onderzoeker bij Wageningen Universiteit. Een interview
Onderzoek naar de kostprijs van melk op gemengde bedrijven op zandgrond over de periode November 1954 - November 1955
Dijkstra, H. ; Born, F.H. - \ 1955
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw Economisch Instituut no. 210) - 63
melk - productiekosten - melkproductiekosten - zuivelbedrijven - melkveehouderij - gemengde landbouw - zandgronden - milk - production costs - milk production costs - dairies - dairy farming - mixed farming - sandy soils
Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij verschillende prijzen voor de periode November 1949 - November 1950
Hupkes, C.M. ; Nes, A.R. van - \ 1949
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 127) - 43
melk - productiekosten - melkproductiekosten - zuivelbedrijven - melkveehouderij - zandgronden - gemengde landbouw - nederland - milk - production costs - milk production costs - dairies - dairy farming - sandy soils - mixed farming - netherlands
Doel van dit rapport is het berekenen van de kostprijs af-boerderij per kg melk, onder normale weersomstandigheden voor de periode 1 November 1949 - 1 November 1950. Het berekenen van de vermoedelijke rentabiliteit van de melkveehouderij op de weidebedrijven bij verschillende prijzen van de melk voor de periode 1 November 1949 - 1 November 1950 en het geven van een indruk van de rentabiliteit van die gemengde zandbedrijven, waarvan de rundveehouderij een belangrijk bedrijfsonderdeel vormt.
Onderzoek naar den kostprijs van de melk in de periode 1 Mei 1942 - 30 April 1943
Anonymous, - \ 1942
's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 16) - 4
melk - melkproductiekosten - zuivelbedrijven - nederland - milk - milk production costs - dairies - netherlands
Het verkrijgen van een zo representatief mogelijk kostenbeeld van de productie van industriemelk en van consumptiemelk in Nederland voor het tijdperk 1 mei 1942 - 30 april 1943.
Beknopt rapport inzake het onderzoek naar den kostprijs der melk in 1941/42
Anonymous, - \ 1941
's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 3) - 10
melk - productiekosten - melkproductiekosten - zuivelbedrijven - nederland - milk - production costs - milk production costs - dairies - netherlands
Het verkrijgen van een zo representatief mogelijk kostenbeeld van de productie van industriemelk en van consumptiemelk in Nederland voor het tijdperk 1 april 1941 - maart 1942.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.