Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==inflation pressure
Check title to add to marked list
Bodemverdichting Ondergrondverdichting
Hulsebosch, Dick - \ 2016
soil compaction - arable farming - tillage - trafficability - inflation pressure - ground pressure - water balance - ploughs - track laying tractors - teaching materials
'Wiellast is verdubbeld'; interview met Bert Vermeulen
Horst, A. van der; Vermeulen, G.D. - \ 2014
Landbouwmechanisatie 61 (2014)3. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
akkerbouw - bandenspanning - bodemverdichting - bodemstructuur na grondbewerking - landbouwwerktuigen - gewichtstoename - interviews - arable farming - inflation pressure - soil compaction - tilth - farm machinery - weight gain
Het belang van een lage bandenspanning is genoegzaam bij akkerbouwers bekend. Toch neemt de verdichting van de ondergrond toe omdat de wiellasten in dertig jaar tijd zijn verdubbeld. Rubberrupsen bieden soelaas, aldus Bert Vermeulen.
Alles over aardappelen en energie op ADD Energieplein
Schoutsen, M.A. - \ 2014
Aardappelwereld 2014 (2014)7. - ISSN 0169-653X - p. 2`1 - 23.
akkerbouw - aardappelen - energie - energiebesparing - gewichtsverliezen - kosten van voorzieningen - zonne-energie - zonnecollectoren - trekkers - bandenspanning - bio-energie - duurzame energie - arable farming - potatoes - energy - energy saving - weight losses - utility costs - solar energy - solar collectors - tractors - inflation pressure - bioenergy - sustainable energy
Op 20 augustus 2014 is het weer Aardappeldemodag (ADD) in Westmaas. Een geheel nieuw onderdeel dat straks op deze sectorbeurs zal verrijzen is het Energieplein. Hier zal alles in het teken staan van energiebesparende en -leverende maatregelen in en rondom de aardappelteelt. Coördinatrice Maureen Schoutsen van WUR-PPO vertelt alvast wat er te zien en te doen valt.
Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010
Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 501) - 38
bodemfysica - gronddruk - bandenspanning - belasting (loads) - bodemstructuur - landbouwwerktuigen - machines - akkerbouw - vollegrondsteelt - soil physics - ground pressure - inflation pressure - loads - soil structure - farm machinery - arable farming - outdoor cropping
De doelstelling van de hier gerapporteerde studie was om te onderzoeken of de bodembelasting door verschillende typen landbouwmachines in de afgelopen 30 jaar inderdaad toegenomen is, zoals wordt verondersteld. Het begrip bomdembelasting wordt gebruikt voor zowel het drukpatroon op de bodem onder de wielen van machines (bodemdruk) als voor de daardoor veroorzaakte drukken op verschillende dieptes in de grond (grondspanningen). In het rapport wordt eerst de ontwikkeling van de bodemdruk van verschillende machines geïnventariseerd. Het bodemdrukpatroon wordt hoofdzakelijk bepaald door de wiellast, het type band, de bandenmaat en de banddruk (luchtdruk in de band). Om de belasting van de ondergrond te karakteriseren werd met de uit de machinegegevens afgeleide drukpatronen onder de wielen berekend wat de piekspanningen op 25, 40 en 50 cm diepte in de ondergrond waren, in 1980 en 2010.
Ploegen kan veel zuiniger : Test op proefboerderij Vredepeel
Sleutel, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
Landbouwmechanisatie 60 (2009)10. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - ploegen - boerderij uitrusting - bandenspanning - banden - brandstofverbruik - besparingen - farm machinery - agricultural engineering - ploughs - farm equipment - inflation pressure - tyres - fuel consumption - savings
Door extra frontgewichten aan de trekker te monteren en de banden op een lagere spanning te zetten tijdens het ploegen, is brandstof te besparen. Tijdens een test van PPO Vredepeel is er zelfs tot 21 procent minder brandstof verbruikt
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.