Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==otiorhynchus sulcatus
Check title to add to marked list
Bestrijding van de volwassen taxuskever (Otiorhynchus sulcatus): Middelenonderzoek
Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 57
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - otiorhynchus sulcatus - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - insectenbestrijding - laboratoriumproeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - control methods - plant protection - insect control - laboratory tests - agricultural research
Taxuskevers vormen al jaren een belangrijke plaag in veel boomkwekerijgewassen. Met name de vraat van de larven aan de wortels zorgt voor problemen. Om de plaag goed te kunnen beheersen wordt aangeraden om zowel de kevers als de larven te bestrijden. Voor de bestrijding van de larven zijn meerdere mogelijkheden (aaltjes, BIO1020, Exemptor), maar voor de bestrijding van de volwassen kevers is alleen Steward beschikbaar (in vaste planten alleen in bedekte teelt, in boomkwekerij zowel in bedekte als onbedekte teelt). Om de kans op resistentieontwikkeling te beperken is het van belang om meerdere middelen beschikbaar te hebben. Het doel van de bestrijding van volwassen taxuskevers is om zo min mogelijk larven te krijgen in de herfst. In dit onderzoek werden hiervoor de volgende subdoelen geformuleerd: 1. Het vinden van een nieuw gewasbeschermingsmiddel tegen de volwassen taxuskever . 2. Het ontwikkelen van een snellere bestrijding (voor dat eileg begint) van de volwassen taxuskever.
The control of black vine weevils (Otiorhynchus sulcatus)
Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van; Leijden, J.P.H. van; Boer, A. de; Kuik, F. van - \ 2012
otiorhynchus sulcatus - plantenplagen - plagenbestrijding - insecticiden - houtachtige planten als sierplanten - sierteelt - gewasbescherming - plant pests - pest control - insecticides - ornamental woody plants - ornamental horticulture - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie.
Beheersing van taxuskevers, de (on)mogelijkheden
Elberse, I.A.M. - \ 2011
otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - taxus - plant pests - plant protection - control methods - public green areas - forest nurseries
Strijd tegen taxuskever gaat verder
Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)20. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 11.
taxus - otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - curculionidae - insectenplagen - plagenbestrijding - proeven op proefstations - biologische bestrijding - alternatieve methoden - insect pests - pest control - station tests - biological control - alternative methods
Oorspronkelijk komt ze uit Zwitserland en al jaren vormt ze een probleem in de boomkwekerij : de taxuskever. Momenteel is er één gewasbeschermingsmiddel waarmee boomkwekers de kever te lijf kunnen gaan. Een wankele basis. Daarom gaan PPO Boomkwekerij, DLV Plant en PRI door met hun onderzoek naar de beheersing van dit plaaginsect.
Keverval en lokstoffen vangen snuitkevers, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-011
Tol, R.W.H.M. van; Bruck, D. ; Kogel, W.J. de - \ 2011
curculionidae - otiorhynchus sulcatus - insectenlokstoffen - insectenvallen - gewasbescherming - insect attractants - insect traps - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie. In dit project wordt een waarnemingshulpmiddel voor taxuskevers op basis van geurstoffen en vallen ontwikkeld.
Overlast uitheemse snuitkevers in Nederlandse tuinen neemt toe
Hellingman, S. ; Mulder, S. - \ 2010
Nature Today 2010 (2010)19-09-2010.
curculionidae - otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - insectenplagen - tuinen bij het huis - tuinen - tuinplanten - quarantaine - importbeperkingen - plagenbestrijding - openbaar groen - insect pests - domestic gardens - gardens - bedding plants - quarantine - import controls - pest control - public green areas
Verschillende uitheemse snuitkeversoorten en de inheemse gewone taxuskever veroorzaken veel overlast in tuinen en openbaar groen. Het probleem begon in de Randstad, maar verspreidt zich nu over de rest van het land. De insecten vreten de wortels en bladeren van verschillende plantensoorten aan. Volgens entomologe Silvia Hellingman komen de uitheemse soorten via het transport van Europees plantmateriaal ons land binnen.
Middelen tegen volwassen taxuskever
Dalfsen, P. van - \ 2010
gewasbescherming - boomkwekerijen - taxus - otiorhynchus sulcatus - proeven op proefstations - pesticiden - plant protection - forest nurseries - station tests - pesticides
Het onderzoek dat op deze poster staat beschreven heeft als doel het vinden van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de volwassen taxuskever. Om de schade door de larven te beheersen, is het belangrijk om niet alleen de larven te bestrijden, maar ook de volwassen kevers die anders weer eieren in de bodem leggen, waar weer nieuwe larven uitkomen, enz. Veelbelovende middelen in 2010 woeden in 2011 in praktijkproeven verder getest.
Één middel beschikbaar tegen volwassen taxuskever
Elberse, I.A.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2010
De Boomkwekerij 2010 (2010)3. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 10.
boomkwekerijen - proeven op proefstations - tests - spuiten - pesticiden - otiorhynchus sulcatus - coleoptera - forest nurseries - station tests - spraying - pesticides
Sinds het wegvallen van acefaat (Orthene en Ypsilon) in 2004 is de bestrijding van volwassen taxuskevers problematisch. Daarom hebben PPO en DLV veel verschillende gewasbeschermingsmiddelen getest op hun werking tegen deze kevers.
Middelenonderzoek Taxuskever : eindrapport
Elberse, I.A.M. ; Tol, R. van der - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 37
plagenbestrijding - gewasbescherming - otiorhynchus sulcatus - laboratoriumproeven - pest control - plant protection - laboratory tests
Met het wegvallen van acefaat (Orthene en Ypsilon) in 2004 werd de bestrijding van volwassen taxuskevers Otiorhynchus sulcatus) problematisch. Dit knelpunt werd tijdelijk opgelost door een vrijstelling van het middel arbofuran (Curater vloeibaar). Om een oplossing voor langere termijn te vinden, werden vele bestaande en nieuwe middelen gescreend op hun werking tegen volwassen taxuskevers.
Taxuskever vreet zich dood: laboratoriumproef met verschillende middelen tegen de volwassen taxuskever.
Elberse, I.A.M. ; Tol, R.S.J. - \ 2004
De Boomkwekerij 17 (2004)38. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 10.
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - insecten - otiorhynchus sulcatus - biologische bestrijding - nematoda - heterorhabditis - steinernema - chemische bestrijding - ornamental woody plants - plant pests - insects - biological control - chemical control
Gegevens in bijgaande figuren: Resultaten van de laboratoriumproef waarin de vraatwerking en de contactwerking van diverse middelen tegen volwassen taxuskevers zijn onderzocht middels biologische bestrijding met insectendode aaltjes (Heterorhabditis en Steinernema) en chemische bestrijding van de larven met Suscon 10 door de grond.
Parfum fatale voor de taxuskever, een succesvolle plaag uit de Alpen
Tol, R.W.H.M. van - \ 2003
Entomologische Berichten 63 (2003)1. - ISSN 0013-8827 - p. 2 - 6.
plantenplagen - insecten - otiorhynchus sulcatus - nematoda - heterorhabditidae - steinernematidae - insectenparasitaire nematoden - insectenlokstoffen - waardplanten - plant pests - insects - entomophilic nematodes - insect attractants - host plants
The vine weevil Otiorchynchus sulcatus is an important pest in the nursery industry and small fruit production but is also a nuisance in gardens and landscapes. In this research is shown that nematodes that parasitize on the weevil larvae find their victims by the chemical substances released by the damaged roots from a conifer. This phenomenon may have huge consequences for the improvement of biological control of this but also many other soil pests in the near future
Biologische en chemische bestrijding van de gegroefde lapsnuitkever (Otiorhynchus sulcatus)
Tol, R.W.H.M. van - \ 1997
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek nr. 50) - 50
bestrijdingsmethoden - plantenplagen - plantenziekten - geïntegreerde plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - biologische bestrijding - pesticiden - houtachtige planten als sierplanten - rapporten - theorie - systemen - nederland - otiorhynchus sulcatus - wetenschap - control methods - plant pests - plant diseases - integrated pest management - integrated control - plant protection - biological control - pesticides - ornamental woody plants - reports - theory - systems - netherlands - science
Biological control of Otiorhynchus sulcatus by insect parasitic nematodes, Heterorhabditis spp., at low temperatures : a systems analytical approach
Westerman, P.R. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): A.F. van der Wal; R. Rabbinge; Wopke van der Werf. - S.l. : Westerman - ISBN 9789054857228 - 101
biologische bestrijding - ongewervelde dieren - nuttige organismen - insecten - plantenplagen - curculionidae - nematoda - otiorhynchus sulcatus - biological control - invertebrates - beneficial organisms - insects - plant pests
<p>The black vine weevil, <em>Otiorhynchus sulcatus, is</em> an important pest in ornamentals and nursery stock in The Netherlands. The larvae, which feed on the root system of the plant, can be controlled by insect parasitic nematodes, <em>Heterorhabditis.</em> However, the presently available isolates of the nematode are ineffective at temperatures below 12-13°C, causing problems in black vine weevil control in open cultures. In this study, options to improve control by <em>Heterorhabditis</em> are explored, using a systems analytical approach. First, the nematode behavioural processes involved in host finding and control were studied and characterized. These processes are nematode movement, immobilization and remobilization near the soil surface, accumulation near an attractive insect (arrestment), penetration and aggregation of nematodes among insect hosts. The influence of temperature (9 and 20°C) and host species ( <em>O</em> . <em>sulcatus</em> or the more attractive and susceptible <em>Galleria mellonella)</em> on nematode behaviour was assessed to determine the contribution of these factors to control success. Knowledge of behavioural processes was integrated into a systems simulation model that relates the control success to the underlying behavioural processes. The model simulates movement of nematodes in space and time from the moment of application on a sand column until penetration into a host. The model for <em>O</em> . <em>sulcatus</em> at 9°C was most sensitive to changes in the parameters characterizing aggregation and arrestment. Parameters characterizing penetration, the proportion infectious nematodes and the relative penetration rate, had a moderate effect on model outcome. Options for improvement were evaluated by relating the sensitivity of the model to genetic and phenotypic variation found in the nematodes. The amount of variation was assessed by comparing behavioural traits between and within <em>Heterorhabditis</em> isolates. Aggregation and arrestment are host related and there is little variation in <em>Heterorhabditis</em> for these traits. There is phenotypic variation in the proportion infectious nematodes. The most promising option to enhance control of <em>O</em> . <em>sulcatus</em> by <em>Heterorhabditis</em> at low temperatures is, therefore, to improve production and storage conditions to increase and stabilize the proportion infectious nematodes.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.