Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==ploughs
Check title to add to marked list
Bodemverdichting Ondergrondverdichting
Hulsebosch, Dick - \ 2016
soil compaction - arable farming - tillage - trafficability - inflation pressure - ground pressure - water balance - ploughs - track laying tractors - teaching materials
Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten
Willekens, K. ; Sukkel, W. ; Balen, D.J.M. van - \ 2014
Wageningen UR
gereduceerde grondbewerking - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - biologische landbouw - ploegen - gewasopbrengst - groenbemesters - akkerbouw - reduced tillage - soil fertility - soil quality - organic farming - ploughs - crop yield - green manures - arable farming
Directzaai en een sterk gereduceerde intensiteit van grondbewerking worden toegepast in de conserveringslandbouw, een teeltsysteem dat ook staat voor een maximale bodembedekking en een ruime gewasrotatie. Wat kunnen biologische telers hiervan leren en hoe pas je gereduceerde bodembewerking effectief toe op een biologisch bedrijf?
Ploegen kan veel zuiniger : Test op proefboerderij Vredepeel
Sleutel, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
Landbouwmechanisatie 60 (2009)10. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - ploegen - boerderij uitrusting - bandenspanning - banden - brandstofverbruik - besparingen - farm machinery - agricultural engineering - ploughs - farm equipment - inflation pressure - tyres - fuel consumption - savings
Door extra frontgewichten aan de trekker te monteren en de banden op een lagere spanning te zetten tijdens het ploegen, is brandstof te besparen. Tijdens een test van PPO Vredepeel is er zelfs tot 21 procent minder brandstof verbruikt
Technieken opheffen ploegzool 2008-2009: Gediepploegde grond Flevoland
Paauw, J.G.M. - \ 2009
Lelystad : PPO AGV - 19
mechanisatie - ploegen - diepploegen - diepe grondbewerking - grondbewerking - cultivateren - grondbewerking gericht op bodemconservering - regen - waterverzadiging - gronddruk - banden - mechanization - ploughs - deep ploughing - deep tillage - tillage - chiselling - conservation tillage - rain - waterlogging - ground pressure - tyres
In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstandigheden gewerkt (geoogst) worden. Dit komt de structuur van de grond niet ten goede. Deze afnemende structuur wordt zowel in de bouwvoor als in de ondergrond waargenomen. Dit leidt tot plasvorming en lang nat blijven van de grond. Uiteraard pleegt dit een aanslag op het opbrengend vermogen van de grond. De bedrijven die te maken hebben met wateroverlast ervaren dat ook zelf. Hoewel de agrarische sector zich steeds meer zorgen maakt, is er niemand die de ontwikkelingen tegen kan houden
Bodemgezondheid en ziektewering in biologische bedrijfssystemen; thema bodemweerbaarheid
Diepeningen, A.D. van; Bruggen, A.H.C. van; Termorshuizen, A.J. ; Korthals, G.W. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 219 - 221.
gewasbescherming - biologische landbouw - cultuurmethoden - bedrijfssystemen - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - bodemflora - voedingsstoffenbalans - mest - dierlijke meststoffen - groenbemesters - wieden - ploegen - agrobiodiversiteit - plant protection - organic farming - cultural methods - farming systems - agricultural soils - soil fertility - farm management - soil flora - nutrient balance - manures - animal manures - green manures - weeding - ploughs - agro-biodiversity
In een recente studie zijn biologische en gangbare landbouwgronden vergeleken wat betreft nutriëntenconcentraties, verscheidene biologische parameters en gebruikte landbouwtechnieken. De verschillen zijn niet altijd groot, maar over het algemeen scoren de biologische gronden beter qua componenten die samenhangen met bodemgezondheid, namlijk gesloten nutriëntenkringlopen, hoge biodiversiteit, een samenhangend voedselweb en veerkracht van het systeem. Naar verwachting hangen deze componenten nauw samen met een relatief goede ziektewering van de biologische gronden.
Ondiep ploegen met ecoploeg aantrekkelijk
Kouwenhoven, J.K. ; Boer, J. - \ 2000
Landbouwmechanisatie 51 (2000)9. - ISSN 0023-7795 - p. 12 - 13.
ploegen als grondbewerking - ploegen voor verschillende dieptes - ploegen - bodemstructuur na grondbewerking - bodemstructuur - bodemfauna - landbouwwerktuigen - ploughing - multidepth ploughs - ploughs - tilth - soil structure - soil fauna - farm machinery
In de biologische landbouw probeert men structuurvorming door het bodemleven te bevorderen door het niet te verstoren en gevormde gangen intact te laten. Doorlopende verticale gangen bevorderen de waterinfiltratie, capillaire werking en de wortelgroei. Ondiep ploegen (10-20 cm) doet dit zoveel mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat ook in de gangbare landbouw er omstandigheden zijn die ondiep(er) werken aantrekkelijk maken
De ecoploeg: grondbewerking gebaseerd op minimale ploegdiepte.
Werff, P.A. van der; Kouwenhoven, J. - \ 1996
Ekoland 16 (1996)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
ploegen - bodemprofielen - bodemstructuur - grondbewerking - flevoland - ploughs - soil profiles - soil structure - tillage
Results of experiments with the Rumpsted Eco-plough, designed to minimize the disruption of the soil ecosystem (Lovinkhoeve, Marknesse; Minderhoudhoeve, Swifterbant). Effects on soil compaction, surface roughness, energy use, soil structure and expected soil structure on the long term, mineralization and leaching, weed suppression
Praktijkonderzoek Landbouwuniversiteit naar ploegen. De resultaten van vijf jaar grondbewerkingsonderzoek op een rij.
Kouwenhoven, J.K. ; Kurstjens, D.A.G. ; Looijen, P. ; Terpstra, R. - \ 1996
Landbouwmechanisatie 47 (1996)11. - ISSN 0023-7795 - p. 16 - 17.
deformatie - Nederland - ploegen - onderzoek - bodem - bodemstructuur - grondbewerking - belastingskenmerken (grond) - deformation - Netherlands - ploughs - research - soil - soil structure - tillage - bearing characteristics
Resultaten van vijf jaar grondbewerkingsonderzoek op een rij
Nieuwe grondbewerkingswerktuigen gedemonstreerd.
Kouwenhoven, J.K. ; Medema, W.J. - \ 1995
Landbouwmechanisatie 46 (1995)11. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
toepassingen - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - ploegen - betrouwbaarheid - grondbewerking - applications - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - ploughs - reliability - tillage
Een verslag van een demonstratie met de verbeterde 3- en 4-schaar Delta 2-NL en Delta 3-NL ploegen van Niemeyer en de nieuwe Schollen-Cracker ploegriemensnijder
Verkruimeling, waterberging. Minder diep ploegen geeft mogelijkheden.
Kouwenhoven, J.K. - \ 1994
Landbouwmechanisatie 45 (1994)11. - ISSN 0023-7795 - p. 10 - 11.
alternatieve landbouw - biologische landbouw - ploegen - onderzoek - bodemstructuur - bodemwater - stoppelploegen - grondbewerking - alternative farming - organic farming - ploughs - research - soil structure - soil water - stubble cultivation - tillage
The Agricultural University started a research project on shallow ploughing. Ecological farming is also subject of examination
Spitten of ploegen. Opbrengst iets te verhogen met spitten.
Kouwenhoven, J.K. ; Alblas, J. - \ 1993
Landbouwmechanisatie 44 (1993)10. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
toepassingen - capaciteit - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - benodigde machines - ploegen - betrouwbaarheid - spitfrezen - freesploegen - applications - capacity - farm equipment - farm machinery - machinery requirements - ploughs - reliability - rotary diggers - rotary ploughs
Bij vergelijking van spitten en ploegen komt een aantal verschillen naar voren, die in dit artikel nader worden behandeld
Voorbewerken van kleigronden bij wintervoorploegen.
Kouwenhoven, J.K. - \ 1991
Landbouwmechanisatie 42 (1991)9. - ISSN 0023-7795 - p. 13 - 15.
zware kleigronden - ploegen - stoppelploegen - grondbewerking - clay soils - ploughs - stubble cultivation - tillage
Voorbewerking kleigrond bij wintervoorploegen.
Kouwenhoven, J.K. - \ 1989
Landbouwmechanisatie 40 (1989)10. - ISSN 0023-7795 - p. 8 - 9.
zware kleigronden - Nederland - ploegen - bodemtextuur - bodemtypen - grondbewerking - clay soils - Netherlands - ploughs - soil texture - soil types - tillage
Effect of mouldboard and chisel ploughing and their timing on seedbed quality.
Kouwenhoven, J.K. - \ 1986
Soil & Tillage Research 7 (1986). - ISSN 0167-1987 - p. 205 - 219.
cultivators - eggen - ploegen - zaaibedbereiding - bodemkunde - schoffelmachines - grondbewerking - harrows - ploughs - seedbed preparation - soil science - steerage hoes - tillage
Het effect werd nagegaan van twee wijzen van ploegen (met risters en met ganzevoetbeitels) op de kwaliteit van het zaaibed en de onkruidontwikkeling in suikerbieten geteeld op 4 verschillende grondsoorten. De kwaliteit van het zaaibed werd slechts in geringe mate beinvloed door de bewerkingsmethode en het bewerkingstijdstip. De bodemkundige textuur had daarop wel invloed
Chisel ploughing as an alternative sillage system in Parana, Brasil
Hoogmoed, W.B. ; Derpsch, R. - \ 1985
Soil & Tillage Research 6 (1985). - ISSN 0167-1987 - p. 53 - 67.
ploegen - grondbewerking - ploughs - tillage
Kromakkers en bol liggende percelen in de ruilverkaveling Schalkwijk : in het bijzonder bij Tull en 't Waal en bij Honswijk
Pleijter, G. ; Vervloet, J.A.J. - \ 1983
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1703) - ISBN 9789032701734 - 39
landbouwgrond - landschap - archeologie - paleosols - grondbewerking - ploegen - bodemtypen - bodemclassificatie - geschiedenis - Nederland - velden - utrecht - cultuurlandschap - verkaveling - agricultural land - landscape - archaeology - palaeosols - tillage - ploughs - soil types - soil classification - history - Netherlands - fields - cultural landscape - land parcelling
Structuur van de bouwvoor op het grondbewerkingssystemenproefveld Ws 38 op de proefboerderij Westmaas in 1979 en 1980
Kroesbergen, B. ; Pot, M. ; Boone, F.R. ; Ouwerkerk, C. van - \ 1981
Haren etc. : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [etc.] - 37
ploegen - zaaibedbereiding - grondbewerking - ploughs - seedbed preparation - tillage
Ploegtijd en kunstmatige verdichting van de bouwvoor op zandgronden
Kouwenhoven, J.K. ; Terpstra, R. ; Looijen, P. - \ 1981
Landbouwmechanisatie 32 (1981)1. - ISSN 0023-7795 - p. 33 - 36.
ploegen - zandgronden - ploughs - sandy soils
Experiences with three tillage systems on a marine loam soil
Boone, F.R. - \ 1980
Unknown Publisher (Agr. res. Rep. 899)
clay soils - cultivation - no-tillage - ploughs - soil mechanics - soil physics - tillage - netherlands - zuid-holland - zuidhollandse eilanden
Onderzoek naar de mengende werking van ploeg en spitmachine met behulp van met Cobalt gemerkte grond en activeringsanalyse
Ouwerkerk, C. van; Mes, A.E.R. ; Pot, M. - \ 1979
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport IB 11-79) - 93
ploegen - grondanalyse - grondbewerking - ploughs - soil analysis - tillage
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.