Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 179

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==teaching materials
Check title to add to marked list
Smaakmissie vlees, vis en vervangers : Handleiding groep 5-6
Vernooij, Annelou ; Top, R. van den - \ 2016
Steunpunt Smaaklessen
nutrition - children - health - feeding habits - diets - teaching materials
Mitchel is een danser en hij organiseert een dansbootcamp voor kinderen. Nou krijgt hij ineens allerlei vragen van ouders over het eten tijdens de bootcamp. Vooral over vlees, vis, vega.. de eiwitten dus. Mitchel is erg druk met het bedenken van zijn moves en heeft dus helemaal geen tijd om dit uit te zoeken. Kunnen de leerlingen hem helpen om de juiste keuzes te maken en zorgen dat er informerende bordjes bij het buffet komen te staan? Ga op Smaakmissie! In deze Smaakmissie ontdekken leerlingen van alles over vlees, vis, peulvruchten ei en noten door zelf op onderzoek uit te gaan, zowel binnen als buiten de klas. De Smaakmissie bestaat uit 6 interactieve lessen met aanvullend een digibordmodule. Lees hier hoe de Smaakmissie werkt en ga aan de slag!
Dat doet hij normaal nooit! : Les over welzijn van honden
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4 p.
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - honden - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - lesmaterialen - animal welfare - pets - dogs - animal housing - animal behaviour - animal health - teaching materials
Een mooie zwijnenstal! : Les over welzijn van varkens
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - diervoeding - lesmaterialen - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - animal nutrition - teaching materials
Dierenwelzijn in de melkveehouderij: De koe centraal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 6 p.
melkvee - dierenwelzijn - lesmaterialen - monitoring - dairy cattle - animal welfare - teaching materials
Gezonde Vleeskalveren: Het belang van een goede start : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4 p.
vleeskalveren - dierenwelzijn - diergezondheid - lesmaterialen - veal calves - animal welfare - animal health - teaching materials
Smart Livestock Management: Slimme techniek in de stal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Lesmateriaal ‘Smart Livestock Farming’ - docentenhandleiding en achtergrondinformatie
Het dier centraal : Dierenwelzijn in de melkveehouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4 p.
melkvee - dierenwelzijn - lesmaterialen - monitoring - dairy cattle - animal welfare - teaching materials
Wat is dierenwelzijn? Waarom is het belangrijk? En hoe kun je het meten?
Hoe bepaal je het welzijn van melkkoeien? In dit artikel lees je over de
wetenschap achter dierenwelzijn. Je leert hoe je dierenwelzijn kunt meten
en bepalen. En je ziet hoe je deze principes toe kunt passen op melkkoeien.
Belangrijk daarbij is de relatie tussen mens en dier.
Smart Livestock Management : Slimme techniek in de melkveehouderij
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 8 p.
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Door de schaalvergroting in de melkveehouderij blijft er steeds minder
tijd beschikbaar voor elk individueel dier. Dit kan betekenen dat een
veehouder zijn dieren steeds meer als een groep gaat bekijken. Bij
vleeskuikens en bij varkens is dit vaak al de gewoonte. Slimme technieken
kunnen de veehouder helpen om de veestapel beter te volgen en
managen.
Gezonde vleeskalveren : Het belang van een goede start
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
vleeskalveren - dierenwelzijn - diergezondheid - lesmaterialen - veal calves - animal welfare - animal health - teaching materials
Vleeskalveren komen van melkveebedrijven. Vanaf een leeftijd van twee
weken gaan ze naar het vleeskalverbedrijf, waar ze in ongeveer 6 tot 7
maanden worden opgefokt voor de kalfsvleesproductie. Stierkalveren die
op het melkveebedrijf al goed groeien en op gewicht komen, presteren ook
in de mestperiode beter en hebben minder medicijnen en antibiotica nodig.
Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
Kennisclip Telen op afstand: Grafieken
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
biobased economy - lesmaterialen - teeltsystemen - tuinbouw - glastuinbouw - gewassen, groeifasen - plantenfysiologie - teaching materials - cropping systems - horticulture - greenhouse horticulture - crop growth stage - plant physiology
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Kennisclip Telen op afstand : maatregelen
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - biobased economy - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Telen op afstand: meten
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - gewassen, groeifasen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - crop growth stage - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Van bodeminformatie naar bodemmaatregelen
Haan, Janjo de - \ 2016
arable farming - soil fertility - soil conservation - farm management - internet - information needs - soil management - teaching materials
Visie integraal bodembeheer Algemeen
Haan, Janjo de - \ 2016
arable farming - soil management - water management - soil quality - soil fertility - farm management - rotations - fertilizer application - tillage - agricultural production - biodiversity - climatic factors - ecosystem services - organic matter - teaching materials
Bodemverdichting Ondergrondverdichting
Hulsebosch, Dick - \ 2016
soil compaction - arable farming - tillage - trafficability - inflation pressure - ground pressure - water balance - ploughs - track laying tractors - teaching materials
Graaf een gat en kijk in de bodem
Tramper, Marcel - \ 2016
arable farming - soil structure - farm management - soil management - samplers - augers - groundwater level - soil quality - teaching materials
Goed organisch stofbeheer
Tramper, Marcel - \ 2016
arable farming - soil structure - organic matter - trace elements - uptake - green manures - chopping - tillage - ploughing - teaching materials - farm management
Effecten grondbewerking op bodemstructuur 2014
Haan, Janjo de - \ 2016
soil compaction - arable farming - tillage - soil structure - fertilizer application - farm machinery - drivers - green manures - composts - digging - ripping - agricultural research - veenkolonien - teaching materials
Bodemverdichting Band versus rups : Kennisclip Bodem water: Bodemverdichting Band versus rups
Akker, J.J.H. van den - \ 2016
Groen Kennisnet
bodemverdichting - akkerbouw - grondbewerking - gronddruk - landbouwwerktuigen - rupsbanden - banden - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - soil compaction - arable farming - tillage - ground pressure - farm machinery - tracks - tyres - agricultural research - teaching materials
Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.