Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==tree surgery
Check title to add to marked list
Zieke bomen krijgen een jas aan (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
Lammeren, Andre van - \ 2015
arboriculture - street trees - chestnuts - aesculus - plant protection - plant pathogenic bacteria - pseudomonas - tree surgery - heat treatment - cultural control - educational resources
Onderzoekprogramma "Behoud de kastanje" deel 3
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2008
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 18
aesculus - aesculus hippocastanum - aesculus carnea - bacterieziekten - plantenplagen - plantenziekteverwekkende bacteriën - straatbomen - boomheelkunde - onderzoeksprojecten - pseudomonas syringae - bacterial diseases - plant pests - plant pathogenic bacteria - street trees - tree surgery - research projects
In 2006 is de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae. Uit dit onderzoekprogramma “Behoud de kastanje” kwamen verder een aantal aanbevelingen voor een nieuw plan van aanpak met als doel mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven om de kastanjeziekte te beheersen. Dit onderzoek is in 2007 van start gegaan en is voortgezet in 2008. Dit rapport, in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is de weerslag van het onderzoek in 2008.
Eindrapport Onderzoeksprogramma "Behoud de kastanje" Dl. 2: Eindrapport 2008
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 96
aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plantenziekten - bacterieziekten - pseudomonas syringae - plantenziekteverwekkende bacteriën - onderzoeksprojecten - straatbomen - boomheelkunde - plant diseases - bacterial diseases - plant pathogenic bacteria - research projects - street trees - tree surgery
In 2006 is de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae. Uit dit onderzoekprogramma “Behoud de kastanje”Onderzoek 2007, kwamen verder een aantal aanbevelingen voor een nieuw plan van aanpak met als doel mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven om de kastanjeziekte te beheersen. Dit rapport, in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is de weerslag van het onderzoek hieraan in 2007.
Onderzoek 2007 op basis onderzoekprogramma "Behoud de kastanje". Dl. 1: Onderzoek 2007
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 13
aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plantenziekten - oorzakelijkheid - straatbomen - boomheelkunde - organisatie van onderzoek - onderzoeksprojecten - plant diseases - causality - street trees - tree surgery - organization of research - research projects
De aanpak van Aesculaap is er op gericht zo snel mogelijk de juiste oplossingsrichting voor de bloedingsziekte te bepalen. Hiertoe is eerst gezocht naar een eventuele veroorzaker van de bloedingsziekte. Tegelijkertijd is een start gemaakt met bestudering van het ziekteproces in de paardenkastanjeboom met als doel middelen te vinden die het ziekteproces kunnen afremmen of stoppen. Hieronder worden de tot nu toe behaalde resultaten van het onderzoekprogramma ‘Behoud de kastanje’ (2006) beschreven. Op basis daarvan wordt de aanpak gegeven voor de voortzetting van het onderzoek in 2007 en wordt een tijdpad voor de verschillende onderdelen van het programma gepresenteerd. Veel onderzoeken lopen gelijktijdig, zodat wederzijdse interacties mogelijk zijn met als doel om in korte tijd resultaten te boeken
Eikenprocessierups niet meer weg te denken
Moraal, L.G. - \ 2007
Tuin en Landschap 25 (2007)16. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 39.
thaumetopoea processionea - cameraria - yponomeuta - scolytus - cossus cossus - bladmineerders - insectenplagen - bomen - boomheelkunde - monitoring - boorders (insecten) - insectenbestrijding - sesia apiformis - boomverzorging - leaf miners - insect pests - trees - tree surgery - boring insects - insect control - tree care
Wapendragers en stamboorders zijn in de landelijke inventarisatie 2006 van insectenplagen de meest opvallende aantasters op bomen en struiken in het stedelijk en landschappelijk groen. Nieuw is een Japanse schildluis. De eikenprocessierups werd het meest gemeld
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.