Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==viticulture
Check title to add to marked list
Binnenstebuiten : Stadswijngaarden
Vermeulen, Tycho - \ 2016
vineyards - urban agriculture - urban society - viticulture - netherlands
Microben maken mede de wijn : regionale verschillen in gistpopulaties beïnvloeden het aromaprofiel van wijn
Maanen, G. van; Vermeulen, T. - \ 2015
Bionieuws 2015 (2015)15. - ISSN 0924-7734 - p. 1 - 1.
wijnen - smaak - gisten - microbiologie - fermentatie - wijnbouw - wijngaarden - wines - taste - yeasts - microbiology - fermentation - viticulture - vineyards
Wijn dankt zijn karakter niet alleen aan lokale omstandigheden in klimaat, bodem en teelt, maar ook aan aanwezige gisten, claimen Nieuw-Zeelandse microbiologen.
Dans met mij : een vierkante kilometer in Dreischor
Alterra - Centrum Landschap, ; Loo, S. van der; Zaken, D. van der - \ 2014
StudioBBH
films - wijnbouw - cultuur - landbouwbedrijven - plattelandsbevolking - landgebruik - mensen - menselijk gedrag - platteland - boeren - zeeuwse eilanden - levensgeschiedenis - viticulture - culture - farms - rural population - land use - people - human behaviour - rural areas - farmers - life history
De film gaat over één willekeurige vierkante kilometer in Dreischor, waar de makers ruim een jaar hebben gefilmd en de verhalen van een aantal mensen hebben gevolgd. De documentaire is onderdeel van een groter project onder de titel 'Venster op de wereld' waarbij ook een boek verschijnt, waarin onder andere een aantal wetenschappers zich over de kilometer hebben gebogen. Het project is een initiatief van Joop Schaminée en Anton Stortelder, Alterra Wageningen UR
Resultaten Botrytis onderzoek 2013
Heijne, Bart - \ 2013
viticulture - varieties - fungal diseases - botrytis - disease prevention - infestation - research - trials
Levenscyclus Botrytis en mogelijkheden voor een waarschuwingssysteem
Heijne, Bart - \ 2013
grapes - viticulture - fruit growing - fungus control - botrytis - plant protection - detection - life cycle - chemical control - choice of varieties - dispersal
Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases
Bos, A.P. ; Annevelink, E. ; Bos, H.L. ; Keijsers, E.R.P. ; Maas, M.P. van der; Poot, E.H. ; Vermeulen, T. ; Raaphorst, M.G.M. ; Maas, A.A. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Dijk, S.M. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1246) - 35
innovaties - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - ontwerp - methodologie - bioraffinage - grasmaaisel - teeltsystemen - fruitteelt - bloembollen - cultuur zonder grond - wijnbouw - aquaponics - biobased economy - innovations - sustainable development - sustainability - design - methodology - biorefinery - grass clippings - cropping systems - fruit growing - ornamental bulbs - soilless culture - viticulture
RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig vanzelfsprekend maakt. In een drietal projecten in de tuinbouw en biobased research is onderzocht in hoeverre (onderdelen van) RIO toepasbaar zijn in deze contexten. Gemeenschappelijk kenmerk van de cases die daarbij aan de orde waren was dat een technologisch kernidee het startpunt voor het ontwerpproces vormde, met een min of meer impliciete maatschappelijke problematiek die daarachter werd voorondersteld. De drie cases zijn: grasraffinage, Teelt de Grond Uit: bloembollen en appel, Teelt de grond uit: vinicultuur en aquaponics.
Levenscyclus van valse meeldauw in relatie tot het waarschuwingssysteem en de onderzoeksresultaten
Heijne, Bart - \ 2012
plasmopara viticola - mildews - viticulture - life cycle - decision models - plant protection - plant disease control
Waarschuwingssysteem voor valse meeldauw in Nederlandse wijngaarden
Heijne, B. - \ 2011
Biokennis Innovatie Magazine (2011). - p. 14 - 15.
wijnbouw - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - meeldauw - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische landbouw - viticulture - decision support systems - plant protection - mildews - plant pathogenic fungi - organic farming
Een waarschuwingssysteem voor valse meeldauw gaat biologische en gangbare wijngaardeniers helpen bij hun bedrijfsvoering. Valse meeldauw is een veel voorkomende plantenziekte die druivenplanten kan aantasten. Het nieuwe systeem is bedoeld om in een wijngaard aan te geven wanneer bespuitingen tegen deze schimmel werkelijk nodig zijn.
Inventarisatie kleinfruitteelten en afleiden driftpositie en maatregelpakketten
Zande, J.C. van de; Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 398) - 32
kleinfruit - drift - fruitteelt - spuiten - milieubescherming - pesticiden - wijnbouw - spuitapparaten - teeltsystemen - vollegrondsteelt - small fruits - fruit growing - spraying - environmental protection - pesticides - viticulture - sprayers - cropping systems - outdoor cropping
In deze rapportage wordt verslag gelgd van een inventarisatie naar de teelt van kleinfruit en de daarin gebruikte teeltwijzen, spuittechnieken, driftbeperkende maatregelen en teeltvrije zones. De opzet van deze inventarisatie is om tot een inschatting van de drift en de mogelijkheden tot driftreducerende maatregelen te komen.
Organic knowledge update : fruit : organic fruit production in the Netherlands
Maas, M.P. van der - \ 2011
Wageningen UR, Communication Services
fruitteelt - biologische landbouw - wijnbouw - onderzoeksprojecten - nederland - fruit growing - organic farming - viticulture - research projects - netherlands
Brochure met informatie over de biologische fruitteelt in Nederland; algemene informatie, actuele onderwerpen en lopende onderzoeksprojecten.
Waarschuwingssysteem voor valse meeldauw in druif
Heijne, B. ; Trapman, M. - \ 2010
wijnbouw - plasmopara viticola - beslissingsondersteunende systemen - biologische landbouw - druiven - gewasbescherming - viticulture - decision support systems - organic farming - grapes - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie over het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem voor valse meeldauw in druif.
De herkenbaarheid van Nederlandse wijn : een onderzoek naar de herkenbaarheid van Nederlandse wijn en de beïnvloeding hiervan door visuele toevoegingen en zoektaken
Beek, R. van - \ 2009
[S.l.] : S.n. - 83 p.
biologische landbouw - marketingkanalen - consumentengedrag - wijnbouw - wijnen - etiketteren van voedingsmiddelen - biologische voedingsmiddelen - Nederland - organic farming - marketing channels - consumer behaviour - viticulture - wines - nutrition labeling - organic foods - Netherlands
Met een groeiende wijnbouw in Nederland groeien ook de mogelijkheden voor de afzet van de wijn. Naast huisverkoop wordt verkoop elders (bijvoorbeeld in de slijterij) interessant. In het schap is het belangrijk dat de Nederlandse consument de Nederlandse wijn herkent. In dit onderzoek is gekeken naar hoe duidelijk Nederlandse wijn te herkennen is en waaraan de consumenten de wijn herkennen
Onderzoek ter versterking van de Nederlandse (biologische) wijnbouw
Maas, Frank - \ 2008
organic farming - viticulture - research projects - botrytis - biological control
Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart
Maas, F.M. - \ 2008
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO 2008-15) - 60
biologische landbouw - wijnbouw - marketing - marktonderzoek - kwaliteit - voedselkwaliteit - landbouwplantenteelt - fruitteelt - ketenmanagement - organic farming - viticulture - market research - quality - food quality - crop husbandry - fruit growing - supply chain management
Viticulture in the Netherlands is gaining ground. Recently several enterprising pioneers have demonstrated that the introduction of new wine grape varieties, which are tolerant to fungal diseases and mature early, made it possible to grow wine grapes and produce wines of good quality in most parts of the Netherlands. This has inspired many people in the Netherlands to start with viticulture, many of them growing their wine grapes organically, without use of fungicides, pesticides, herbicides and artificial fertilizer. Wines of good quality have been produced from these organically grown grapes. With the increase in the number of vineyards the volume of wine produced in the Netherlands is rising rapidly. At the moment about 25 organic vineyards have been established (source: SKAL, www.skal.com) owned by 20 wine growers. The total area of organic vineyards is not exactly known, because not all of them have been registered by SKAL. It is estimated that about 10% of the total wine production in the Netherlands originates from organically grown grapes. A significant increase in this percentage seems feasible by means of proper education and training of the relatively inexperienced wine growers. Recent developments show an increase in organic wine growing amongst people starting commercial vineyards. The new grape varieties suitable for winegrowing in the Dutch climate are mostly also the ones showing resistance or tolerance to fungal diseases. Therefore, most growers have the possibility to switch to organic production of grapes. The province Gelderland shows a remarkable high percentage of organic vineyards, which most likely is related to the presence of pioneer work of vineyard ‘De Wageningse Berg (www.wijngaardwageningsberg.nl). In 2001, the vineyard ‘Wijnhoeve De Colonjes’ (www.wijnhoevedecolonjes.nl) was founded in Groesbeek in close cooperation with vineyard ‘De Wageningse Berg’. More recently, 5 farmers in Groesbeek have started organic vineyards. These growers have their wines made at vineyard Wijnhoeve de Colonjes, but sell their wines at their own vineyards. To further enhance the wine growing profession in the Netherlands the development of knowledge on how to grow wine grapes, how to make wine and the level of professional entrepreneurship amongst winegrowers has to be increased. More and more often winegrowers start cooperating, not only to save costs but also to learn from each other and jointly produce and sell wines of good quality. Good examples of this cooperation are Coriomasa in the province Limburg, the wine cooperation in the region Achterhoek of the province Gelderland and between winegrowers in Wageningen and Groesbeek. Together with the increase in the number of vineyards the overall quality of the wines should be taken care of and maintained at the highest possible level. If not, the image of Dutch wines will be harmed and it will become difficult to sell the wines at a price high enough to make profit. There seem to be plenty of opportunities for a further development of the Dutch organic wine industry. Besides the development and exchange of knowledge of wine growing and wine making, this further development also requires more knowledge amongst the winegrowers of what types of wines Dutch consumers prefer and the best options to market their wines. Cooperation between winegrowers in producing grapes, wines and marketing of the wines may also contribute to a further strengthening and development of the Dutch wine industry. In this project the wine production chain in Groesbeek has been used as an example for such a cooperation and to study the position of Dutch wines in the Netherlands, the factors involved in producing wines of good quality, and possible strategies for a fruitful cooperation within this wine production chain. A consumer enquiry showed several remarkable differences in the needs and preferences of consumers for Dutch wines. Only a very small propo
Efeda-Spain and Hapex-Sahel: a further analysis of data.
Soet, M. ; Stricker, J.N.M. ; Droogers, P. ; Esenbrink, J. - \ 1998
Wageningen : LUW (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding 79) - 72
bodem - permeabiliteit - wijnbouw - wijngaarden - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - wortels - spanje - niger - soil - permeability - viticulture - vineyards - plant physiology - plant development - roots - spain
Zwaveldioxyde - residu in koelhuisdruiven
Wiersma, O. - \ 1972
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Sprenger instituut no. 123) - 1
voedselinspectie - nederland - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - wijngaarden - wijnbouw - food inspection - netherlands - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - vineyards - viticulture
Wijngaarden in Nederland?
Gerritsen, C.J. - \ 1960
Wageningen : IVT (Mededelingen / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 160)
wijngaarden - wijnbouw - nederland - vineyards - viticulture - netherlands
De druif
Nes, A.R. van - \ 1958
's-Gravenhage : [s.n.] (Tuinbouwvoorlichting / Afd. tuinbouw. Directie van de landbouw. Min. van Landbouw no. 7) - 48
economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - wijngaarden - wijnbouw - economische productie - economic situation - farm management - netherlands - vineyards - viticulture - economic production
De bodemgesteldheid van het Westland = Soil conditions in the Westland
Liere, W.J. van - \ 1948
University. Promotor(en): C.H. Edelman. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij
tuinbouw - bodemkarteringen - kaarten - bodemkunde - nederland - wijnbouw - westland - zuid-holland - horticulture - viticulture - soil surveys - maps - soil science - netherlands
The Westland, a horticultural area also called Glass District, situated in the west of the Netherlands, was surveyed to obtain data on the relation between soils and their suitability for horticulture. The study was by the usual methods of soil survey.

Sedimentation and soil formation explained differences in facies and soil characteristics. The soils in this region were distinguished by strong influences of groundwater, resulting in severe compacting ('broek' soils) and human activity such as digging off dune sands ('afgeesten') and raising low-lying soils ('opvaren'). Van Liere used the best holding method to compare yields and growth on different soil types. This method compared well managed holdings, so that nonsoil factors were eliminated. The soil in profile pits and root distribution (mainly of grapes, tomatoes and cucumbers) were studied. Economic data (selling prices, production costs) were also considered. From the results ensued a suitability map for horticultural crops and a recommendation for some soil improvements, chiefly tile-drainage. Other methods (organic manuring and deep cultivation of subsoils) did not improve soils.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.