Wageningen UR Library

Library acquisitions

Aanwinsten Bibliotheek PPO Glastuinbouw - September 2014

Plant and Crop Sciences

Plant and Crop Protection

The manual of biocontrol agents : a world compendium [Monograph] - Fifth edition
Gwynn, R.L. \ [2014]
organismen ingezet bij biologische bestrijding - biologische bestrijding - organismen - handboeken
more info ...

Crops

Gebruikswaardeonderzoek polysla : winterteelt 2002-2003 [Monograph]
Rijpsma, E.C. \ 2003
Versalg van gebruikswaardeonderzoek glasgroenten met als doel de teler steunen in de keuze van zijn rassen door het vergaren en presenteren van resultaten, verkregen uit objectief en betrouwbaar onderzoek dat in samenwerking met telers en veredelaars ...
more info ...

abstract
Gebruikswaardeonderzoek zware sla : winterteelt 2002-2003 [Monograph]
Rijpsma, E.C. \ 2003
Verslag van gebruikswaardeonderzoek glasgroenten met als doel de teler te steunen in de keuze van zijn rassen door het vergaren en presenteren van resultaten, verkregen uit objectief en betrouwbaar onderzoek dat in samenwerking met telers en veredela ...
more info ...

abstract