Wageningen UR Library

Library acquisitions

Acquisitions Leeuwenborch Library - May 2014

Social Sciences and Humanities

Social Sciences

Research methods in public administration and public management : an introduction [Monograph]
Thiel, S. van \ [2014]
Research in public administration and public management has distinctive features that influence the choices and application of research methods. Periods of change and upheaval in the public sector provide ample opportunities and cases for research, b ...
more info ...

abstract

Communication Studies

Extension education and rural communities [Monograph] - 1st ed
Dhabe, K. \ 2013
This book is a collection of essays written by the author to highlight the knowledge base that is essential to plan extension education programmes in rural communities.
more info ...

abstract
Transforming international communication : media, culture and society in the Middle East [Monograph]
Prasad, K. \ 2014
This book brings together 15 chapters that analyse a wide variety of issues and cases concerning the interrelations between media and social interrelations between media and social change and their capacity for shaping the current social and politica ...
more info ...

abstract

Gender Studies

Decision making under the tree: gender perspectives on decentralization reforms in service delivery in rural Tanzania [PhD thesis]
Masanyiwa, Z.S. \ 2014
decentralisatie - overheidssector - dienstensector - plattelandsgemeenschappen - geslacht (gender) - man-vrouwrelaties - tanzania - afrika
more info ...

Education

Agriculture education and knowledge management [Conference proceedings] - 1st ed
Hansra, B.S. \ 2013
The present book is based on the papers of an International Conference on Agriculture Education & Knowledge Management. In the conference various conceptual, review and research papers including case studies and development experience of individuals ...
more info ...

abstract
Learning for sustainable development : merging professional demands and academic standards [PhD thesis]
Lansu, A.L.E. \ Cremers, A. \ cop. 2013
Leren voor duurzame ontwikkeling is een vorm van leren bedoeld om vat te krijgen op een snel veranderend domein waarin kennis essentieel is. Die kennisontwikkeling en kennisoverdracht gebeurt in wisselwerking met onderwijs, onderzoek en innovatie. In ...
more info ...

abstract
Motivated learning: balancing between autonomy and structure [PhD thesis]
Loon, M.J.A.P. van \ cop. 2013
A problem which is often mentioned by teachers is that students are not motivated. Also, research indicates that students’ motivation declines over time. Teachers are a crucial factor in motivating students, both in terms of their behavior in the cla ...
more info ...

abstract

Economics

The analytics of uncertainty and information [Monograph] - Second edition
Bikhchandani, S. \ Hirshleifer, J. \ Riley, J.G. \ 2013
onzekerheid - economie - informatietheorie - besluitvorming - evenwichtstheorie
more info ...
The art of supervision : liber amicorum Pieter Kalbfleisch [Monograph]
Don, H. \ Kalbfleisch, P. \ [2013]
Het Liber Amicorum is opgezet langs acht thema’s; thema’s die de veelzijdige belangstelling van Pieter Kalbfleisch verwoorden. Het bevat niet alleen thema’s als ‘de kunst van het toezicht’, internationale samenwerking, regulering, publieke belangen e ...
more info ...

abstract

Economic Situation

The economics of European integration [Monograph] - 2nd ed
Jovanović, M.N. \ 2013
Thoroughly revised and updated, the second edition of this textbook will be required reading for graduate and undergraduate students on a wide range of courses including: European economics, economic policy, European integration, European studies and ...
more info ...

abstract

Development Studies

Beautiful floods : environmental knowledge and agrarian change in the Mekong Delta, Vietnam [Monograph]
Ehlert, J. \ cop. 2012
Floods are generally perceived as natural hazards. This book, in contrast, portrays the 'beautiful floods' of the Mekong Delta, which annually constitute a substantial resource for people's rural livelihoods. With a focus on floods, the book employs ...
more info ...

abstract
Land reform and livelihoods : trajectories of change in northern Limpopo Province, South Africa [Monograph]
Aliber, M. \ Maluleke, T. \ Manenzhe, T. \ Paradza, G. \ Cousins, B. \ 2013
plattelandsontwikkeling - landhervorming - middelen van bestaan - zuid-afrika - afrika
more info ...
Social capital, agricultural innovation and the evaluation of agricultural development initiatives [PhD thesis]
Rijn, F.C. van \ 2014
ontwikkelingseconomie - sociaal kapitaal - landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - innovaties - afrika ten zuiden van de sahara - institutionele economie - rwanda - uganda - democratische republiek kongo - landbouw - sociale netwerken - economische ontwikkeling
more info ...
What is the matter with African agriculture : veterans' visions between past and future [Monograph]
Mutsaers, H.J.W. \ Kleene, P.W.M. \ [2012]
The first generation of workers in African agricultural development has reached retirement age. Some are no longer actively involved "in the field’", while others continue to work on. All of them have participated in the unfolding of post-independenc ...
more info ...

abstract

Agricultural Economics

From production-oriented farming towards multifunctional entrepreneurship : exploring the underlying learning process [PhD thesis]
Seuneke, P. \ 2014
landbouw bedrijven - ondernemerschap - landbouwproductie - ecotoerisme - multifunctionele landbouw - agrarisch onderwijs
more info ...

Consumer Studies

Claiming satiety: consumer perception, interpretation & subsequent food [PhD thesis]
Bilman, E. \ 2014
verzadigdheid - voedselopname - voedselconsumptie - voedselvoorkeuren - voedselverpakking - consumenteninformatie - consumenten - consumentengedrag
more info ...
How pride and guilt guide pro-environmental behaviour [PhD thesis]
Onwezen, M.C. \ 2014
economie - menselijk gedrag - consumentengedrag - milieu - keuzegedrag - gedragseconomie - economische psychologie - perceptie - consumptie - emoties - zelfbesef - omgevingspsychologie
more info ...

Law

Property and political order in Africa : land rights and the structure of politics [Monograph]
Boone, C. \ 2013
In sub-Saharan Africa, property relationships around land and access to natural resources vary across localities, districts, and farming regions. These differences produce patterned variations in relationships between individuals, communities, and th ...
more info ...

abstract
Suriname compleet? : een studie over de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen [PhD thesis]
Soedamah, L. \ [2014]
Het grensgeschil tussen Suriname en zijn buurlanden is al meer dan een eeuw een telkens terugkerend probleem voor de regio. In dit boek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de grensgeschillen die ...
more info ...

abstract

Public Administration

Bestuurskundig onderzoek : een methodologische inleiding [Monograph] - 2e, herz. dr
Thiel, S. van \ 2010
Standaarddeviatie, steekproeven, validiteit: het zijn begrippen die studenten bestuurskunde leren aan het begin van hun studie, maar die vaak pas gaan leven wanneer zij aan hun bachelor- of masterscriptie toe zijn. De bestaande literatuur voor method ...
more info ...

abstract

History

De hanenbalken : zelfmoord op het platteland [Monograph]
Leeuwen, L. van \ [2014]
Dat boeren een grotere kans lopen door eigen hand te overlijden dan anderen is in vele landen aangetoond. Maar Nederland wil het niet weten. Er is geen onderzoek, er zijn geen cijfers. Er is er al geruime tijd reden tot zorg, want het leven van de bo ...
more info ...

abstract
Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Monograph]
Vleesschauwer, M. de \ [2013]
Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
more info ...

abstract