Wageningen UR Library

Library acquisitions

Aanwinsten LEI Informatiecentrum - July 2014

Environmental Sciences and Forestry

Nature Management

Het braakleggen van landbouwgronden : interviews met agrariers, voorlichting en evaluatie van kansen voor flora en fauna [Monograph]
Ottens, H.J. \ Poolman, E. \ Terwisscha, D. \ 1993
bedrijfssystemen - agrarisch natuurbeheer - braaksystemen - flora - fauna
more info ...

Zoology and Animal Sciences

Animal Husbandry

Een bijdrage tot de optimalisering van de voeding op grote melkveebedrijven = A contribution to the optimalisation of the feeding on large scale dairy farms [PhD thesis]
Osinga, A. \ 1978
melkveebedrijven - melkvee - veevoeding
more info ...