Wageningen UR Library

Library acquisitions

Aanwinsten Bibliotheek PPO AGV - October 2014

Plant and Crop Sciences

Crop Sciences

Verslag van het Internationale symposium van slakken in de landbouw en een bezoek aan ICI (Engeland) 10 t/m 14 april 1989 [Monograph]
Ester, A. \ 1989
veldgewassen - gewasbescherming - slakkenbestrijding - chemische bestrijding
more info ...

Plant and Crop Protection

Trillingen appelslak (Pomacea canaliculata) : innovatiewijzer 2009, PPO-AGV [Monograph]
Brandt, S. \ Brands, H. \ Hartsema, O. \ 2010
Met het verzorgen van de kweek is ervaring opgedaan met de appelslak. De indruk ontstond dat de slak gevoelig is voor verstoring, met name veroorzaakt door trillingen. Hieruit voort vloeide het idee om te kijken of dit fenomeen niet gebruikt kan word ...
more info ...

abstract

Crops

Aventis: the influence of low drift nozzles on the effectiveness of fungicides in controlling Phytophthora infestans in potato [Monograph]
Meier, R. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2003
akkerbouw - aardappelen - veldgewassen - gewasbescherming - chemische bestrijding - phytophthora infestans - spuitapparaten
more info ...
Bestrijding van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen : proefjaar 2003 [Monograph]
Meier, R. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2005
In stamslaboon geven veldbespuitingen met Ronilan Fl, fungicide B en Contans + Ronilan Fl de beste bescherming tegen Sclerotinia sclerotiorum. De waspenen werden slechts licht aangetast en dat bleek pas na de warme bewaring. Sclerotinia heeft dus wel ...
more info ...

abstract
Effect of fungicides on diseases in carrot [Monograph]
Meier, R. \ Bakker, P.W.V. \ Esselink, L.J. \ 2006
groenteteelt - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - chemische bestrijding
more info ...
Effecten van fungiciden op ziekten in peen [Monograph]
Meier, R. \ Bakker, P.W.V. \ Esselink, L.J. \ 2006
groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - schimmelziekten - gewasbescherming - fungiciden - bewaarziekten
more info ...
Informatiebundel kruidenteelt 2001 [Monograph]
Mheen, H. van der \ 2001
veldgewassen - specerijen - teelthandleidingen - teeltsystemen - proeven op proefstations
more info ...
Inventarisatie van aaltjeskennis in de teelt van koolgewassen : spruitkool, sluitkool, bloemkool, boerenkool, broccoli, Chinese kool en paksoi [Monograph]
Molendijk, L.P.G. \ Runia, W.T. \ Beers, T.G. van \ 2002
Per koolgewas beschreven welke aaltjesproblemen kunnen voorkomen en welke maatregelen genomen kunnen worden om ze te beheersen. Tevens wordt vermeld waar nog hiaten zijn in het onderzoek en hoe relevant het is deze alsnog in te vullen.
more info ...

abstract
Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen, projectjaar 2001 [Monograph]
Plentinger, M.C. \ Wilms, J.A.M. \ Huisman, M. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2002
In het jaar 2001 werden twee veldproeven uitgevoerd waarin fungiciden werden beproefd tegen Alternaria dauci in peen. De proefvelden werden op het PPO-AGV in Lelystad en in Meterik aangelegd. Het doel van het project was na te gaan of fungiciden die ...
more info ...

abstract
Voorkomen en bestrijden van loofverkleuring in de herfstteelt van venkel [Monograph]
Wander, J. \ Esselink, J. \ Wijk, C. van \ 2003
groenteteelt - veldgewassen - venkel - gewasbescherming - schade
more info ...