Wageningen UR Library

Library acquisitions

Acquisitions Library VHL - October 2014

Basic Sciences

Geography

Der Küstenatlas : das Schleswig-holsteinische Wattenmeer in Vergangenheit und Gegenwart [Boek]
Meier, D. \ Kühn, H.J. \ Borger, G.J. \ cop. 2013
kustgebieden - historische geografie - historisch grondgebruik - noordzee - waddenzee - sleeswijk-holstein - duitsland - kaarten - inundatie - overstromingen - geologie
more info ...

Agrotechnology and Food Sciences

Engineering

Thuis in energie [Boek]
Willemsen, O. \ Scheuter, B. \ 2013
energie - energiebronnen - duurzame energie - hernieuwbare energie - regionale ontwikkeling - biobased economy - achterhoek - gelderland
more info ...

Environmental Sciences and Forestry

Physical Planning

The new science of cities [Boek]
Batty, M. \ cop. 2013
stedelijke gebieden - stedelijke planning - steden - dorpen
more info ...

Nature Management

Atlas van wildobservatieplaatsen op de Veluwe [Boek] - 2e dr.
Vereniging Het Edelhert \ cop. 2014
cervidae - wild - wildbescherming - observatie - fauna - nederland - veluwe
more info ...
Bomen en struiken van hier : we verrijken ons landschap [Boek]
Ketelaar, H. \ Roeleveld, L. \ Dolmans, L. \ cop. 2014
Voor degenen die de handen uit de mouwen gaan steken, zetten wij uiteen wat in onze ogen goede aanleg en goed beheer zou moeten inhouden. We doen dit per landschapselement. Het is immers maatwerk.
more info ...

abstract

Plant and Crop Sciences

Botany

Veldgids Nederlandse flora [Boek] - 8e dr.
Eggelte, H. \ Lid, D.T. \ cop. 2014
flora - wilde planten - identificatie - determinatietabellen - nederland
more info ...

Crops

Wij zijn meerstammig ; selectie uit het sortiment van meerstammige parasolvormen en solitairen [Boek]
Geyer, B. \ Pander, H. \ Beerman, S. \ Chauvin, P. \ cop. 2014
bomen - soorten - straatbomen - foto's - loofhout - houtachtige planten als sierplanten
more info ...