Wageningen UR Library

Library acquisitions

Acquisitions Library VHL - July 2014

Environmental Sciences and Forestry

Physical Planning

Atlas van de verstedelijking in Nederland : 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling [Monograph]
Rutte, R. \ Abrahamse, J.E. \ Diesfeldt, O. \ cop. 2014
stedelijke planning - stedelijke gebieden - landgebruiksplanning - historisch grondgebruik - historische geografie - nederland - ruimtelijke ordening
more info ...
Landschap en energie : ontwerpen voor transitie [Monograph]
Sijmons, D. \ cop. 2014
De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het boek Landschap en en ...
more info ...

abstract

Nature Management

Fauna-inventarisatie : wetgeving en methoden [Monograph]
Schoon, R. \ Velt, Y. in 't \ 2012
Sinds de Flora- en faunawet van kracht is in Nederland, is het van belang om bij geplande werkzaamheden te onderzoeken of deze in strijd zijn met de bepalingen uit deze wet. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om werken in stedelijk gebied of in b ...
more info ...

abstract