Wageningen UR Library

Library acquisitions

Acquisitions Library VHL - September 2014

Basic Sciences

Geography

De Reest : beelden van een beek [Boek]
Boivin, B. \ Bilt, E. van der \ Meer, S. van der \ Cock, H. \ 2014
Voor haar nieuwe jubileumboek gaf Het Drentse Landschap drie fotografen de opdracht om de Reest in beelden vast te leggen. Drie fotografen die op heel verschillende manier naar de wereld kijken. Henkjan Kievit fotografeerde de natuur vier seizoenen l ...
more info ...

abstract
De Wadden : nergens ter wereld [Boek]
Fey, T. \ Dallmeijer, H. \ [2014]
waddenzee - landschap - natuur - geografie - geschiedenis
more info ...

Social Sciences and Humanities

Communication Studies

Communiceren met kinderen en jeugdigen - Luister je wel naar míj́? : gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar [Boek] - Zeventiende druk
Delfos, M.F. \ 2014
sociale interactie - communicatie - kinderen - sociologie - sociale zorg
more info ...

Law

Handboek ruimtelijke ordening & bouw : op weg naar het omgevingsrecht [Boek] - 5e geh. herz. dr.
Schoot, T.H.H.A. van der \ cop. 2013
ruimtelijke ordening - recht - nederland - handboeken
more info ...
Wetgeving Omgevingsrecht 2014 [Boek]
Breeman, H.J. \ Bäcker, R.J.G. \ cop. 2014
ruimtelijke ordeningsrecht - milieuwetgeving - ruimtelijke ordening - regelingen - nederland
more info ...
Taxatieleer vastgoed - 1 [Boek] - 6e [herz.] dr
Arnhem, P.C. van \ Berkhout, T.M. \ Have, G.G.M. ten \ cop. 2013
bezit - eigendom - taxatie - belastingen - recht - nederland
more info ...

Agrotechnology and Food Sciences

Information and Communication Technology

Publiceren over jezelf : aan de slag met LinkedIn : voor bestuurders, topambtenaren en managers : journalistieke tips en trucs voor een scherpe presentatie op LinkedIn, Facebook, Twitter, weblogs en andere sociale media : wat moeten anderen over jou weten? [Boek]
Doest, P. ter \ Hoogendijk, A. \ cop. 2013
sociale netwerken - netwerken (activiteit) - internet - sociale wetenschappen - on-line - nuttig gebruik
more info ...

Environmental Sciences and Forestry

Physical Planning

Heritage as an asset for inner-city development : an urban manager's guide book [Boek]
Corten, J.P. \ Geurs, E. \ Meurs, P. \ Vermeulen, R. \ Os, W. van \ cop. 2014
stadsontwikkeling - stedelijke gebieden - regionale planning - cultureel erfgoed - bedrijfsvoering - toerisme
more info ...
Slimme steden : de opgave voor de 21ste-eeuwse stedenbouw in beeld [Boek]
Haajer, M. \ Dassen, T. \ cop. 2014
stedelijke planning - ruimtelijke ordening - technologie - toekomst - steden
more info ...
Spatial planning systems and practices in Europe : a comparitive perspective on continuity and changes [Boek]
Reimer, M. \ Getimis, P. \ Blotevogel, H.H. \ NL Greenlabel \ cop. 2014
ruimtelijke ordening - regionale planning - stedelijke planning - landgebruiksplanning - economie - europa
more info ...
Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
more info ...

abstract

Landscape Architecture

Erfbeplanting rond Doetinchem : de inrichting van historische boerenerven [Boek]
Ebbers, E. \ Jacobs, I. \ Meer, I. van \ cop. 2014
Een meidoornhaag als afrastering, de ramen van het kippenhok altijd op het oosten en hoogstamfruitbomen in de bongerd gezien vanuit het keukenraam. Deze beelden zijn karakteristiek voor het boerenerf, zoals dat tot in de jaren vijftig van de vorige e ...
more info ...

abstract
The non urban garden : tuinen van de 21ste eeuw [Boek]
Sonderen, P. \ Hoogeveen, J. \ Hak, M. van \ 2014
landschapsarchitectuur - tuinen - ontwerp - kunst - landschapsbouw - landschapsbeleving
more info ...
Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming : methoden voor analyse en visievorming [Boek]
Simons, W. \ Dorp, D. van \ Kuijper, F. \ 2014
Ruimtelijke planvormers zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Vaak ligt de nadruk op de oplossing, maar geen oplossing zonder gedegen onderzoek. De uitgave ‘Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming’ biedt een uitgebrei ...
more info ...

abstract
Ruimte om dieper adem te halen : Lingezegen en de parken van Arnhem en Nijmegen [Boek]
Andela, G. \ Bosch, J. \ Jacobs, D. \ Blerck, H. van \ Harsema, H. \ Ettema, M. \ cop. 2014
In Arnhem en Nijmegen bevinden zich parken in de Engelse landschapsstijl, volksparken, functionalistisch naoorlogs groen, stedelijke pocketparken - al dan niet collectief beheerd door omwonenden - en landschapsparken in het tussengebied, zoals Lingez ...
more info ...

abstract
Waterfront landscapes [Boek] - 2nd. ed.
Fang, C. \ 2012
landschapsarchitectuur - ontwerp - open ruimten - water - stedelijke gebieden - openbare parken - havens - projecten
more info ...

Architecture

De singels van Arnhem : van vestinggordel tot Centrumring [Boek]
Schulte-van Wersch, C.J.M. \ Kooi, C.M. \ cop. 2013
steden - stadsontwikkeling - monumenten - historische gebouwen - cultuurgeschiedenis - lokale geschiedenis - historische geografie - architectuur - gelderland - nederland
more info ...

Geology

De aarde [Boek]
Redfern, M. \ cop. 2014
aarde - geologie - aardwetenschappen
more info ...
Het groot profielenboek : fysische geografie voor archeologen [Boek]
Zijverden, W. van \ Moor, J. de \ cop. 2014
Dit boek beoogt de veldarcheoloog enig houvast te bieden bij de documentatie en interpretatie van “het profiel” en probeert een antwoord te geven op vragen die veel in het veld worden gesteld. Waarom is de bepaling van het koolzure kalkgehalte van ee ...
more info ...

abstract
New cultural landscapes [Boek]
Roe, M. \ Taylor, K. \ cop. 2014
cultuurlandschap - cultureel erfgoed - landschap - omgevingspsychologie - geologie
more info ...

Nature Management

Biodiversiteit in Zundert : concrete maatregelen ter bevordering van de ecologische kwaliteit in de gemeente Zundert [Boek]
Hoofwijk, H. \ Stobbelaar, D.J. \ Os, L. van \ 2014
Dit rapport beschrijft hoe de ecologische kwaliteit van de gemeente Zundert verbeterd kan worden. Ecologische kwaliteit is hier gedefinieerd als een combinatie van diversiteit, samenhang en duurzaamheid. Om de diversiteit te vergroten, zijn maatregel ...
more info ...

abstract

Ecology

Nature all around us : a guide to urban ecology [Boek]
Beisner, B. \ Messier, C. \ Giraldeau, L.A. \ Westrich, A. \ cop. 2013
It's easy to stand in awe of a city’s impressive skyline, marveling at its buildings reaching for the clouds and its vast network of roadways and train lines crisscrossing in every direction. It can often seem like everything in a city is man-made, a ...
more info ...

abstract

Plant and Crop Sciences

Botany

Nieuwe plantengids voor onderweg : alle veel voorkomende planten van Europa : gerubriceerd op kleur [Boek] - 2e dr.
Schauer, T. \ Caspari, C. \ cop. 2013
flora - identificatie - plantengeografie - wilde planten - handleidingen - europa
more info ...

Zoology and Animal Sciences

Biology of Animal Taxonomic Groups

Veldgids dagvlinders [Boek]
Wynhoff, I. \ cop. 2014
lepidoptera - identificatie
more info ...