Wageningen Digital Library

Vrijwaring


De Wageningen Digital Library wordt gemaakt en onderhouden door Bibliotheek Wageningen UR.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Bibliotheek Wageningen UR staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

Bibliotheek Wageningen UR is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.

Bibliotheek Wageningen UR kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

Gebruiksvoorwaarden

Voor veel informatiebronnen die via de Digital Library toegankelijk zijn geldt dat op grond van de door Bibliotheek Wageningen UR afgesloten licenties het gebruik uitsluitend is voorbehouden aan studenten en medewerkers van Wageningen UR Waar dit het geval is wordt dit aangegeven met icoon hangslot of met tekst.

Deze bronnen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het printen of downloaden van excessieve hoeveelheden gegevens is verboden. Ook is het niet toegestaan deze informatie aan derden te verstrekken, hetzij in gedrukte, hetzij in elektronische vorm.

Auteursrecht

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie te gebruiken anders dan voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik. Het is ook niet toegestaan aan derden om informatie van deze website via vermenigvuldiging en publicatie in de vorm van hardcopy, fotokopieŽn, microfilm, digitaal of in andere vorm te verspreiden