Bibliotheek Wageningen UR

AANVRAAGFORMULIER VOOR LITERATUURONDERZOEK / SDI *

AANVRAGER:
Naam:
(m/v)*
 
Studierichting:
 
Adres:
 
Postcode + Plaats:
 
Telefoon:
 
E-mail:
 
Handtekening begeleider:
 
Handtekening:

REFERENTIES LEVEREN OP:
O Floppy disk
O Papier
O E-mail

OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWERP:
 
 
 
 
 
 
 
 

TREFWOORDEN WAAAROP GEZOCHT MOET WORDEN:
 
 
 
 
 
 
 
 

TREFWOORDEN WAARMEE DE VRAAG KAN WORDEN UITGEBREID:
 
 
 
 
 
 
 
 

TREFWOORDEN WAARMEE DE VRAAG KAN WORDEN INGEPERKT:
 
 
 
 
 
 
 
 

TREFWOORDEN DIE NIET MOGEN WORDEN GEBRUIKT:
 
 
 
 
 
 
 
 

TAAL:
0 Engels			0 Duits			0 Spaans
0 Frans				0 Italiaans		0 Andere taal: _________________

CD-ROMS's die al geraadpleegd zijn:
0	CABAccess				0	Frosti
0	CAB					0	Forege
0	AGRIS					0	FOMAD
0	AGRICOLA				0 	Tree-CD
0	FSTA					0	Econlit
0	Current  Contents			0	Sociofile
0	Medline					0	Biological Abstracts
0	ASFA					0	Serline
0	Derwent					0	Tropag & Rural
0	MathSci					0	Andere: ____________________

OPMERKINGEN:
 
 
 
 
 
 
 
 

* Doorhalen wat niet gewenst is!
Zenden aan:Bibliotheek Wageningen UR
t.a.v. de Service Desk
Postbus 9100
6700 HA Wageningen
fax: 0317 - 484504