DossierMelkrobots


De melkrobot herkent de koe en slaat alle (productie)gegevens op. De boer kan deze gegevens via de computer raadplegen. Zodra de melkproductie daalt wordt direct duidelijk dat er een gezondheidsprobleem met de koe is. De boer kan dan direct ingrijpen.

Melkrobot op stal

De melkrobot is een Nederlandse uitvinding. Begin jaren '80 werden de eerste melkrobots ontwikkeld. Met hulp van het Ministerie van Landbouw en het Ministerie van Economische Zaken werden er proeven gedaan op proefboerderij de Waiboerhoeve. Vanaf begin jaren '90 komen de eersten in de praktijk, waarna ze snel een plek veroveren op de boerderij. Veel boeren werken er al mee, voornamelijk vanwege de arbeidsbesparing, verlichting en verbetering van het sociaal leven die het oplevert.

Voor- en nadelen

De voordelen van een melkrobot zijn:

  • Een melkrobot kan de boer veel werk uit handen nemen. Hij is daardoor in staat efficiŽnter te werken.
  • Bij afname van de melkproductie worden gezondheidsproblemen direct gesignaleerd.
  • De boer heeft te allen tijde de beschikking over de productiegegevens van iedere koe.

De nadelen van een melkrobot zijn:

  • Niet alle koeien kunnen wennen aan het werken met een melkrobot. Dit is echter wel een essentiŽle voorwaarde voor het welslagen van het gebruik van melkrobots.
  • De investering in een melkrobot is hoog.

Melkrobot

Een melkrobot is een melkmachine waarin een koe automatisch gemolken wordt. De robot reinigt de uiers en bevestigt de melkbekers aan de vier spenen van de uier. De melkrobot kan tot ca. 70 koeien melken.

Melkrobot in de wei

De klassieke melkrobots worden vooral in de stal gebruikt. De graslanden zijn geschikt om koeien op te houden, maar vaak liggen ze te ver van de stal waar de koeien gemolken moeten worden. Het gevolg is dat koeien vooral op stal worden gehouden. Wageningen Universiteit en Researchcentrum ontwikkelde een mobiele melkrobot, de Natureluur, die ook op afgelegen weilanden inzetbaar is. Deze kan als het ware met de koeien meereizen als ze naar een nieuwe weide of een natuurgebied gaan. Het grote voordeel hiervan is, dat de weidegang bevorderd wordt.

Mobiele melkrobot Natureluur

Laatste wijziging: 14 februari 2012

© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761