Hydrotheek nieuwsbrief nr. 102 (juni 2016)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Orchideeen in natuurtuin Lumen. Bron: P. van Vredendaal

Lang licht, warme dagen, soms pittige buien. En dan is er... de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 102. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterkwaliteit, waterbeleid, agrarisch waterbeheer, drinkwaterwinning en gebiedsprocessen, exotische grondels en wateropleidingen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
foto waterkwaliteit. Bron: www.stowa.nl Advies waterkwaliteit

In juni 2015 heeft de Adviescommissie Water (AcW) een eerste advies uitgebracht over waterkwaliteit. In dit vervolgadvies heeft de commissie dat op onderdelen nader uitgewerkt. De AcW stelt zich daartoe de vraag wat er nodig is om het waterkwaliteitsdossier een versnelling te geven zodat het doel van een goede waterkwaliteit binnen afzienbare termijn wel bereikt zal worden. >Meer informatie

Foto omslag: Agrarisch Waterbeheer in het Groene Hart (foto Bas Breman). Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer

Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrijf, gericht op de opgaven voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. >Meer informatie

Illustratie uit De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015 De staat van ons water

Rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater. Ook een verslag over de voortgang van de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico's en mariene strategie. >Meer informatie

Drinkwaterwingebieden zijn vaak ingericht als natuur. In: Win win water: drinkwater voor nu en later, pag. 10 Win win water: drinkwater voor nu en later

Inspiratieboek om inzichtelijk te maken welke functies en initiatieven zich goed verhouden met een drinkwaterwinning. Dit boek biedt betrokken overheden, grondeigenaren en gebiedspartijen praktijkvoorbeelden uit heel Nederland aan, deelt de ervaringen uit pilot-projecten en reikt do's en don't's in gebiedsprocessen aan. >Meer informatie

De zwartbekgrondel (max. 25 cm) is herkenbaar aan de zwarte velk op de eerste rugvin. Bron: Opmars exotische grondels Opmars exotische grondels

Vier exotische grondelsoorten koloniseren de Nederlandse wateren in rap tempo. Ook Noord-Holland is bereikt en de verwachting is dat de komende jaren deze grondels op veel locaties zullen verschijnen en een bedreiging vormen voor de inheemse vissoorten. >Meer informatie

Uitsnede back cover Waterkennis op peil Waterkennis op peil

Brochure van wateropleidingen. Het actuele cursusaanbod op een rij, ingedeeld per vakgebied. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in MEI toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MEI 2016.
Foto artikel Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? 1. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort (artikel)

Een regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort, maar kloppen de emissiecijfers wel? Er zijn kamervragen over de onderbouwing van landelijke emissiecijfers voor erfafspoeling en riooloverstorten gesteld, die Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoord heeft. >Meer informatie

2. Zwemmen in een gracht: is het risico voorspelbaar? (artikel)

De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas om de risico's van zwemmen in de grachten inzichtelijk te maken. Waterkwaliteitsonderzoek alleen is in zo'n geval niet toereikend. Waterschap De Dommel heeft een waterkwaliteitsmodel opgezet. Het model neemt de onzekerheid in de laatste vier dagen weg en is daarmee een belangrijk instrument voor de organisatie van het zwemevenement. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

foto cover Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas 3. Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas (rapport)

Kwantitatieve onderbouwing dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt; een prognose van de invloed van de quaggamossels op de aquatische ecologie; aanbevelingen voor potentiële maatregelen die gebruik maken van de mossels. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##