Hydrotheek nieuwsbrief nr. 108 (maart 2017)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Vroege lente zon aan de Rijn. Foto: P. van Vredendaal

De lente laat zich even zien. Dat is een mooi moment voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 108. In dit nummer aandacht voor een Kaartboek van Hoogheemraadschappen en andere oude kaarten. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over geneesmiddelen verwijderen uit effluent, systeemanalyse van een beek, dijkprojecten, hermeandering, dna-monitoringstechnieken en waterzuivering. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Kaart Hoogheemraadschap van Rijnland. Bron: http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Library/About-the-Library/News/show/Old-maps-added-to-the-Image-Collections.htm Atlas factice of Kaartboek van Rijnland, Delfland en Schieland en andere oude kaarten Deze atlas factice, ook wel samengesteld kaartboek genoemd, bevat drie kaarten van de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland van Floris Balthasars. De kaarten werden oorspronkelijk apart gemaakt in opdracht van de besturen van de verschillende hoogheemraadschappen. Vanaf 1609 hebben Floris Balthasars en zijn zoon Balthasar Florisz. als landmeters en plaatsnijders zowel de kartering als het graveren van de kaarten ter hand genomen. De kaarten van Delfland en Schieland verschenen in 1611 in druk, respectievelijk in 9 en 13 kaartbladen. De kaart van Rijnland verscheen in de jaren 1614-1615 in 20 kaartbladen. Een aantal kaartbladen werd later bijgewerkt, deels met de hand, waardoor de atlas gedateerd kan worden tussen 1623 en 1630. Meer bekijken? Klik op | Kaartboek | Alle oude kaarten
Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent. Bron foto: http://www.dutchwatersector.com Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent

Om geneesmiddelen uit RWZI-effluent te verwijderen worden geavanceerde oxidatietechnieken voor drinkwaterzuivering gebruikt, maar die zijn minder effectief in RWZI-effluent omdat daar veel hogere concentraties slecht biologisch afbreekbaar organisch materiaal voorkomen. Door (een deel van) dit materiaal eerst te verwijderen wordt geavanceerde oxidatie veel effectiever en efficiënter. >Meer informatie

Afbeelding 1. Ecologische sleutelfactoren (ESF) voor stromende wateren; links geordend in een stroomgebied, rechts geordend naar hiërarchie. In: Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem

Eind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. >Meer informatie

Cover Projecten '17: de nieuwe norm Projecten '17: de nieuwe norm

In dit projectenboek staan de dijkprojecten centraal waaraan vanaf 2017 wordt gewerkt. Dit is 'het jaar van de nieuwe norm'. De omgeving van de dijk wordt leidend in de manier waarop de dijk wordt versterkt. Dat is het thema van dit jaarboek van de dijk. >Meer informatie

cover foto Het natuurlijke patroon van beken: slingerend of meanderend? Het natuurlijke patroon van beken: slingerend of meanderend?

Bij beekherstel wordt vaak gesproken van 'hermeandering'. Meestal wordt bedoeld dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Wat is meanderen precies, welke processen horen daarbij en hoe kun je voorspellen of die processen op gaan treden. >Meer informatie

foto: www.stowa.nl Next-generation DNA-monitoringstechnieken voor het nieuwe zuiveren

Demonstratieproject wat laat zien welke waardevolle gegevens zitten opgesloten in het microbiële DNA van waterzuiveringen en welk type vraagstukken deze gegevens helpen aan te pakken. Met derde generatie DNA-technieken is de hele microbiële populatie in het influent en het effluent van een AWZI zichtbaar gemaakt. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van FEBRUARI aan, gevolgd door een overzicht van de afgelopen maanden verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de afgelopen maanden verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van FEBRUARI 2017

Foto artikel Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? 1. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort (artikel)

Een regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort, maar kloppen de emissiecijfers wel? Er zijn kamervragen over de onderbouwing van landelijke emissiecijfers voor erfafspoeling en riooloverstorten gesteld, die Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoord heeft. >Meer informatie

Cover The ecology of ditches : a modeling perspective 2. The ecology of ditches: a modeling perspective (proefschrift)

In this thesis new concepts were developed to better understand, predict and combat the dominance by free-floating plants in ditches. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Uitsnede van afbeelding in Bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterwinningen en maatregelen om uitspoeling naar grondwater te verminderen 3. Bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterwinningen en maatregelen om uitspoeling naar grondwater te verminderen (artikel)

Het RIVM heeft de volgende vragen onderzocht: Welke bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen in ondiep grondwater en in het opgepompte grondwater (ruwwater) bij drinkwaterwinningen? Wat zijn kansrijke maatregelen om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grondwater bij drinkwaterwinningen te verminderen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##