Hydrotheek nieuwsbrief nr. 91 (mei 2015)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Vulensbeek, beekherstel door waterschap Roer en Overmaas. Bron: P. van Vredendaal

Door allerlei feestdagen iets later dan gebruikelijk maar dan is het toch tijd voor een nieuwe Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 91. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over participatie in watermanagement, landbouw en (zout)waterbeheer, visstand monitoring, rwzi's en geneesmiddelen in oppervlaktewater en mechanische riolering. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Essche stroom. Bron: www.esschestroom.nl Participatie in watermanagement: goed voorbeeld doet volgen?

Verschillende rapporten over participatie bevelen overheden aan de participatie te versterken. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met participatie? In dit artikel wordt burgerparticipatie benaderd vanuit een empirisch juridisch perspectief. Er worden twee casestudies geanalyseerd in het waterdomein waarin relatief veel aandacht is besteed aan participatie. Dat zijn: De Essche Stroom en De Noordwaard. >Meer informatie

Foto artikel Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water?

Hoe goed kunnen landbouwgewassen tegen brak water? Waterbeheerders hanteren in overleg met de landbouw al decennialang conservatieve normen voor zouttolerantie. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat met name vollegrondsteelten (veel) beter tegen zout kunnen dan de normen suggereren. Er liggen grote kansen om het waterbeheer flexibeler en goedkoper te maken. >Meer informatie

Figuur 2: Het verloop van het aantal vissen dat per dag de vispassage bij Crèvecoeur is gepasseerd. Bron: Vis tellen nieuwe stijl: monitoring vismigratie bij vispassage Crèvecoeur Vis tellen nieuwe stijl

Het monitoren van de visstand kan met verschillende methodes. De werking van vispassages wordt bijvoorbeeld meestal met fuiken gedaan. Er zijn echter ook andere methodes inzetbaar. De geautomatiseerde visteller die in de vispassage Crèvecoeur bij Den Bosch wordt gebruikt is daar een van. Deze vispassage behoort tot de grootste in Nederland. >Meer informatie

Met bloemen in de hand; de trotse prijswinnaars! Vlnr: Monique Bekkenutte (directeur KWN), Lieke Coppens (KWR), Peter de Jong, juryvoorzitter (Witteveen+Bos) en Annemarie van Wezel (KWR). Bron: http://www.kwrwater.nl H2O-prijs 2014 voor 'Impact van rwzi's op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater'

Een model is ontwikkeld waarmee we de invloed van rwzi's op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland voorspeld kan worden. Dat maakt inzichtelijk waar maatregelen het meest effectief zijn. Het model is doorgerekend voor twee verschillende geneesmiddelen en twee extreme afvoercondities. >Meer informatie

cover foto rapport Feitenonderzoek mechanische riolering Mechanische riolering wordt goed beoordeeld

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aanleg van de mechanische riolering goed op gang gekomen. Gemeenten en waterschappen stellen zich nu de vraag hoe de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk moet worden beheerd en wat een goede aanpak is bij de vervanging van de bestaande systemen. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in APRIL toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in APRIL 2015.
Bron: http://hansmiddendorp.nl 1. Geschiedenis waterschappen te boek gesteld (artikel)

Rond de verkiezingen van de waterschappen is het tijd voor een boek dat het belang van deze organisaties voor het voetlicht haalt. De titel van dit boekt luidt: 'Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen'. Het gaat in vogelvlucht langs alle aspecten van waterveiligheid, wateroverlast, waterzuivering en waternatuur, en de rol van de waterschappen. Meer lezen? Klik op | het artikel | online het eerste hoofdstuk lezen | het boek lenen.

Bron: Verdichting voorkomen is cruciaal. Figuur 1. Gemiddelde BodemConditieScore over 140 graslandpercelen 2. Verdichting voorkomen is cruciaal (artikel)

In het project Vruchtbare Kringloop werken 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Het doel is voorop te lopen met kringlooplandbouw, meststoffen optimaal te benutten en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (embargo tot 25 mei).

Bron: artikel De zandmotor, doet-ie het of doet ie het niet? 3. De Zandmotor, doet-ie het of doet-ie het niet? (artikel)

Kustonderhoud: als we niets zouden doen, zou de Hollandse duinenkust voortdurend eroderen, onder meer als gevolg van de voortdurende zeespiegelstijging. Maar is het veelvuldig aanbrengen van zand wel efficiënt? En zijn er geen betere oplossingen vanuit het oogpunt van ecologie? Om dat uit te zoeken, startte voor de kust van Zuid-Holland een experiment met de ‘Zandmotor’. Hoe zijn de resultaten? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##