Hydrotheek nieuwsbrief nr. 92 (juni 2015)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Kwakende kikker in het voorjaar op Texel. Bron: P. van Vredendaal

De zon schijnt uitbundig. Een mooi moment voor een nieuwe Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 92. In dit nummer aandacht voor de publicaties van de programma's Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over oesterbanken als kustbescherming, invloed van grondwater/waterbodem op waterkwaliteit, regionale dijkversterkingen, natuurambitie grote wateren en handzaam samengevatte IPCC-rapporten. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Nieuws
logo Kennis voor Klimaat Publicaties Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte ook in Hydrotheek

Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte heeft gedurende de looptijd van de programma's duizenden publicaties opgeleverd: boeken, brochures, wetenschappelijke artikelen, presentaties, theses, nieuwsbrieven, etc. Deze publicaties zijn in het afgelopen jaar bijna allemaal bij Library Wageningen UR ondergebracht.
De Hydrotheek profiteert daar van mee. Alle publicaties die voor de Hydrotheek relevant zijn en nog niet aanwezig waren zijn ook opgenomen in de Hydrotheek. Ter illustratie zoekvragen met de publicaties van een aantal thema's uit beide programma's:
* waterveiligheid
* zoetwater
* adaptatie
Wilt u de volledige oogst KvK/KvR publicaties binnen de Hydrotheek bekijken? Klik hier.

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Afbeelding cover proefschrift The role of ecosystem engineers in the ecomorphological development of intertidal habitats Oesterbank is wapen tegen zandhonger

De aanleg van kunstmatige oesterbanken helpt wellicht de natuur te ontzien en geld te besparen bij kustbescherming. Oesterbanken voorkomen dat achterliggende zandplaten afkalven door de golven. Ze beschermen niet alleen de plek die ze zelf bedekken, maar ook nog eens een achterliggend gebied. De Oosterschelde als case. Dat stelt Brenda Walles, promovendus bij de leerstoelgroep Duurzame schelpdiercultuur, in het proefschrift dat ze op 1 juni verdedigde. >Meer informatie

Figuur 1. De plas G.W. Lovendaalsingel te Grave. Foto's zijn gemaakt tijdens het veldwerk op 27 augustus 2014 Een biogeochemische analyse van het grondwater en de onderwaterbodem van een gracht in Grave

"Doel van de analyse was een beeld te krijgen wat de rol van grondwater en de waterbodem/poriewater is voor de huidige waterkwaliteitsproblematiek van de gracht in Grave. Met andere woorden zijn grondwater en waterbodem/poriewater een potentiële bron van eutrofiëring. De voornaamste conclusies: 1. Grondwater is geen bron van fosfor en werkt zelfs defosfaterend; 2. Waterbodem is met name bij anaerobe omstandigheden een bron", aldus, Bart Engels (waterschap Aa en Maas). >Meer informatie

Afbeelding 1. Polder Oudendijk, met op de achtergrond Woubrugge. De kade langs de zuidwestelijke oever van het Braassemermeer is in 2011 versterkt Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw

Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. Ook verlies aan mensenlevens is daarin meegenomen. Voor regionale dijken en wateren gelden nog de oude normen. Hoogheemraadschap van Rijnland paste de nieuwe normen toe op de polders rond het Braassemermeer, nabij Schiphol. De risico’s bleken in dit geval – diepe polders nabij grote plassen – vergelijkbaar met risico’s vanuit kust en grote rivieren. Regionale dijkverbeteringen zijn hier zeer kosteneffectief. >Meer informatie

Natuurambitie grote wateren 2050 en verder Natuurambitie grote wateren 2050 en verder In het toekomstbeeld van de natuurambitie zijn in 2050 de natuurlijke processen in de grote wateren zoveel mogelijk hersteld. Grote en kleine wateren zijn sterker met elkaar verbonden. Flora en fauna zijn gevarieerd. De grote wateren zijn veerkrachtige ecosystemen die zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. De Natuurambitie Grote Wateren richt zich op de verre toekomst: hoe ziet een robuuste natuur eruit in 2050 en verder. >Meer informatie
Foto cover Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland IPCC-rapporten handzaam samengevat en vertaald naar Nederlandse situatie

KNMI en PBL hebben onlangs de recente IPCC-rapporten samengevat in een Nederlandstalige, handzame en overzichtelijke publicatie, waarbij tevens de gevolgen voor Nederland aan bod komen. Het resultaat: 'Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland'. >Meer informatie

 

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in MEI toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MEI 2015.
1. 'Baggeren voor dummies': een overzicht van de toepasselijke regelgeving (artikel)

Baggeren is in Nederland en Vlaanderen een veelvoorkomende en ook belangrijke activiteit. Het gaat hierbij om enorme hoeveelheden bagger die 'verzet' worden. De besluitvormingsprocessen voor de Schelde zijn verschillend en complex voor de twee afzonderlijke landen. Meer lezen? Klik op | details

Bron: cover rapport Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw 2. Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw (rapport)

Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunnen worden opvangen en kansen worden benut. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna (rapport)

Het resultaat van beekherstel blijft biologisch gezien op veel plekken achter ten opzichte van de positieve ontwikkelingen van de waterkwaliteit. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel voor laaglandbeken kenmerkende soorten maar een beperkt verspreidingsvermogen hebben. Door habitatvernietiging en vervuiling zijn deze typische soorten teruggedrongen in kleine, geïsoleerde populaties. De kans op terugkeer is hierdoor minimaal. In dit soort gevallen kan herintroductie een uitkomst zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##