nummer 3, maart 1928

Inhoudsopgave

Artikelen

Officiëele mededeelingen.
Joh. A. Joustra
Afdeelingsberichten.
Diverse
Jaarverslag Secretaris 1927.
Joh. A. Joustra
Verslag Afdeeling Handel 1927.
J. van der Bend
Verslag Afdeeling Suikerlevering 1927.
J. van der Bend
Verslag Bibliotheek 1927.
L.J. van Rhijn
Reglement Reservefonds (ontwerp).
De Redactie
Balansen en V & W over 1927.
K. Rinzema
Verslag Comm. nazien rekeningen 1927.
De Redactie
Uit den vreemde.
De Redactie