nummer 1, januari 2002

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor ARTIK. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

Van de redactie
Ton Thissen
2-2
S. van der Steen
3-4
Van heinde en ver
Otto de Kat
5-5
Arjen Neve
6-7
M.J. van Iersel
8-9
Koninginnenteeltdag 26 januari 2002
De redactie
9-9
M.J. van Iersel
10-11
'Verenigen' in de winter
Jan Ottens
12-12
Van imker tot imker
Ko Zoet
14-15
P. van Breugel
16-17
Wonderlijke waarnemingen
Astrid Schoots
18-19
P. Elshout
20-21
C. Smeekens
22-23

Artikelen

Een glazen paleis voor onze Koningin! (Uit de imkergemeenschap)
Werkgroep Floriade
13-13
Schotman (Cursief)
Rik Oldeven
17-17
Vanuit de stuurgroep "Bedrijfsraad 2000" (Uit de Bedrijfsraad)
Piet van Schaik
23-23
Bij gepraat (3) [Verenigingsnieuws ABTB]
Erik Blankert
24-24
Regionale Honingkeuring [Verenigingsnieuws VBBN]
N. N.
24-24
Verenigingsnieuws ZLTO
diverse auteurs
25-28