nummer 7/8, juli/augustus 2002

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor ARTIK. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

Apitherapie, ja natuurlijk! Volledige tekst
P. Elshout 199-200
Bijenplant: rode ogentroost Volledige tekst
Arjen Neve 202-203
Solitaire bijen : de grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi) Volledige tekst
P. van Breugel 204-205
Uit overzichtsartikel blijkt: stuifmeel tegen bijenziekten Volledige tekst
A. Vermaas 205-206
Wonderlijke waarneming : zwerm op reis Volledige tekst
Astrid Schoots 216-217
Resistentie van varroamijten tegen Apistan al op veel plaatsen in Nederland Volledige tekst
T. Blacquière 218-219