nummer 4, april 2003

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor Groenekennis. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

M. Simon, J.D. Kerkvliet
99-100
C. Smeekens, T. Blacquière
101-102
Arjen Neve
104-105
P. van Breugel
106-107
P. van Raemdonck
112-112
Astrid Schoots
113-114
A. Vermaas
116-116

Artikelen

Van de redactie
Astrid Schoots
98-98
Mijn tuin tussen herinnering en verwachting [Vlinderen]
Guus Witmond
102-102
Het wordt voorjaar [Imkerervaringen in april]
Jacques Sauren
103-103
Lekker aso [Cursief]
Rik Oldeven [ps.Ton Thissen]
107-107
Van imker tot imker
Ko Zoet
108-110
Nieuwe opleiding honingkeurmeester
N. N.
110-110
Mijten vangen met darrenbroed [Antwoord uit de praktijk]
M.J. van Iersel
111-111
Raatvernieuwing, een zaak van levensbelang
Peter Elshout
111-111
Teeltstation Schier weer vlot op gang
H.H.W. Velthuis
115-115
N. N.
117-117
Overlarven en teeltstations
N. N.
118-119
Nieuws van het VCI
Gerrit Freije
120-120
Eric Blankert
120-121
Limburgse hoogwaardigheidsbekleders actief in het groen [Verenigingsnieuws LLTB]
Peter Elshout
121-121
Boekje 'Korfvlechten'
Roel ten Klei
122-122
[Nieuws Bond van Bijenhouders ZLTO]
Diverse auteurs
122-123
Piet Jager, Romée van der Zee
bijlage