nummer 1, januari 2005

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor Groenekennis. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

Van de redactie
A. Schoots
2-2
L. Hensels
3-5
S. van der Steen
6-10
Imkeractiviteiten door het jaar
Marleen Boerjan
11-11
Van imker tot imker
Ko Zoet
12-13
Drieluikje korfvlechten
Diverse auteurs
14-15
16-16
P. Linnartz
17-17
T. Blacquière
18-19
E. Krösche, R. Krösche
20-21
Korte berichten
Diverse auteurs
22-23
Erratum en aanvullingen brochure 'Varroa Bestrijding'
T. Blacquière
24-24

Artikelen

[Verenigingsnieuws ABTB]
Eric Blankert
25-27
[Verenigingsnieuws VBBN]
Diverse auteurs
27-28
[Nieuws Bond van Bijenhouders ZLTO]
Diverse auteurs
28-29