nummer 7/8, juli/augustus 2009

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor Groenekennis. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

Ten strijde...! : tegen toelatingen van neonicotinen of vóór verbetering van toelatingsprocedures? Volledige tekst
H. van der Scheer 3-4
Neonicotinen oorzaak van bijensterfte? Volledige tekst
M.J. van Iersel 5-6
Juli, augustus : we richten ons op het inwinteren Volledige tekst
Astrid Schoots 8-9
Akkerdistel (Cirsium arvense L.) Volledige tekst
H. Oude Essink 10-11
Voltooiing en een nieuw begin : maandpraatje Volledige tekst
M.J. van Iersel 14-15
Wespen : insecten Volledige tekst
Albert de Wilde 16-18
Een ontwikkeling om rekening mee te houden : genetisch gemodificeerde gewassen Volledige tekst
T. Elzenga 20-21