nummer 2, februari 2010

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor Groenekennis. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

Was verwerken Volledige tekst
Astrid Schoots 5-7
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.) : bijenplant belicht Volledige tekst
H. Oude Essink 10-11
Een bijenvolk wordt geregeerd door geuren : biologie Volledige tekst
T. Elzenga 12-13
Een kus des doods of veel drukte om niks? (1) : overzicht van recent onderzoek aan Nosema carsnae : bijengezondheid Volledige tekst
M.J. van Iersel 14-15
Over 'de bloemetjes' bij grootfruit : fruitteelt in Nederland : 7 Volledige tekst
H. van der Scheer 16-17