nummer 8, augustus 2010

Hieronder vindt u de artikelen die uit deze aflevering geselecteerd zijn voor Groenekennis. De hele aflevering vindt u hier.

Inhoudsopgave

Geselecteerde artikelen

De teek bekeken : insecten Volledige tekst
A. Visser, A. Korevaar 6-7
Zwermen buiten de zwermtijd : ruimte geven na de zomerdracht Volledige tekst
M.J. van Iersel 8-8
Wat is het goede bestrijdingsmiddel? : wintersterfte 2008-2009 en varroabestrijding 2 : onderzoek Volledige tekst
L. Pisa, R. van der Zee 10-11
Is honing van angelloze bijen wel honing? Volledige tekst
J.D. Kerkvliet 12-13
Blauwe bes en andere Vaccinium-soorten : houtig kleinfruit 2 : fruitteelt in Nederland 11 Volledige tekst
H. van der Scheer 14-15
De stuifmeelbehoefte van een bijenvolk : stuifmeel 2 Volledige tekst
H. van der Scheer, M.J. van Iersel 16-17
Wilde bestuivers tegen pesticiden beschermen : onderzoeksproject van Kenia, Brazilië en Nederland Volledige tekst
T. Blacquière 18-19
Een bijenzwerm : 30.000 woningzoekenden op een schaarse woningmarkt Volledige tekst
T. Elzenga 20-21