Rethinking the library : openingscongres Bibliotheek Forum - 21 februari 2008


Afdeling Speciale collecties, Bibliotheek Forum

Donderdag 21 februari hadden wij ons openingscongres Rethinking the Library. Het was een groot succes. De zaal zat nagenoeg vol, bijna 225 mensen namen er aan deel. De dag was geanimeerd en gezellig. De treinvertragingen waren niet voorzien, maar achteraf niet eens echt storend. De hele dag werd opgenomen door WURTV, daardoor konden collega’s die niet aanwezig waren ook meegenieten. Zo’n 150 mensen bekeken het congres live vanaf de site. De video- en powerpointpresentaties zijn beschikbaar en u kunt een fotoimpressie van deze dag bekijken.

Met het oog op de toekomst

De afgelopen 10 jaar heeft Bibliotheek Wageningen UR een stormachtige ontwikkeling ondergaan. Niet alleen is de focus van de informatievoorziening in rap tempo verschoven van de papieren naar de digitale wereld, ook de rol van de bibliotheek is veranderd. Nieuwe activiteiten werden ontwikkeld op het gebied van het onderwijs in informatievaardigheden, institutional repositories en database publishing.

Daarnaast was er sprake van een voortschrijdend integratieproces van de afzonderlijke bibliotheekvoorzieningen van Wageningen Universiteit en de Onderzoeksinstituten.

Als sluitstuk van dit proces is aan het begin van dit studiejaar een nieuwe locatie van Bibliotheek Wageningen in gebruik genomen, waarin een groot aantal kleinere vestigingen is samengevoegd. De nieuwe Forumbibliotheek is gelegen in het hart van de nieuwe Wageningen Campus, en daarmee in het hart van het Wageningse onderwijs.

Foto's
De architectuur van het Forumgebouw is zeer fraai.
Bekijk vast de foto's

Contact
Wageningen UR
Library (Service Desk)
servicedesk.library@wur.nl
T +31 317 484440
F +31 317 484761
right arrow