Wageningen Digital Library

Tijdlijn "Inventing the Library"

Deze tijdlijn geeft op een speelse manier de geschiedenis van Bibliotheek Wageningen UR en ontwikkelingen in de informatiewetenschap weer. Centraal daarin staan de belangrijkste uitvindingen, gebeurtenissen en personen die het bibliotheekwerk nog dagelijks beļnvloeden.

De aanleiding om deze presentatie te maken ligt in het feit dat Bibliotheek Wageningen UR een zeer belangrijke stap heeft gezet in haar eigen ontwikkeling, namelijk de voltooiing van een ingrijpend concentratieproces, de totstandkoming van het Forumgebouw, gepaard aan het volwassen worden van de digitale bibliotheek.

Deze tijdlijn werd oorspronkelijk gemaakt ter gelegenheid van het symposium "Rethinking the Library" gehouden op 21 februari 2008 ter gelegenheid van de nieuwe Forumbibliotheek. Het overzicht wordt door medewerkers van Bibliotheek Wageningen UR regelmatig geactualiseerd.

De tijdlijn opent in een Webbrowser met Flash plugin.

Open de Tijdlijn in een popup