Record nummer 432754
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2018670
Titel An integrated framework to assess spatial and related implications of biomass delivery chains
Auteur(s) Annevelink, E.; Elbersen, B.; Elbersen, H.W.; Sanders, J.P.M.
Uitgever Programme Office Climate changes Spatial Planning
Jaar 2012
Tijdschrift Report / KvR no. 048/12.
Collectie Artik+
Omschrijving Het hoofddoel van het project was een geïntegreerde raamwerkmethode te maken. Daarmee kunnen de ruimtelijke gevolgen, en gerelateerde kansen en consequenties worden beoordeeld en geanalyseerd, van een verhoogde implementatie van biomassaketens voor energie, transportbrandstoffen en chemicaliën op verschillende geografische niveaus. Het project heeft vier hoofdonderwerpen behandeld: biomassa in Nederland en de EU: huidige en toekomstige situatie; raamwerkmethode voor geïntegreerd ruimtelijk ontwerp en beoordeling van regionale biomassaketens; evaluatie van regionale biomassaketens; dialoog over duurzaamheid van bioenergie.
Trefwoord(en) biomassa - landgebruik - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - ketenmanagement - agro-industriële ketens - biobased economy - nederland - europese unie
Taal Engels
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Programme Office Climate changes Spatial Planning) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier KVKOK
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Rubriek
- Rubriek ID 217-J
- Rubriek omschrijving Logistiek
Rubriek
- Rubriek ID 300-E-2
- Rubriek omschrijving Bio-energie
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.