Record nummer 453723
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2027135
Titel Programma 2013 de tuinbouw in de biobased economy
Auteur(s) Smits, J.
Uitgever Productschap Tuinbouw
Jaar 2012
Collectie Artik+
Omschrijving Voor de tuinbouw biedt de biobased economy zowel economische kansen als de mogelijkheid bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals grondstoffenvoorziening, energiezekerheid en klimaatverandering. Het PT-Ondernemingsplatform MVO & BBE wil investeren in kennisontwikkeling en innovatie voor vier actielijnen: 1. Teelt van groene grondstoffen inclusief benutten van plantaardige reststromen; 2. Groene grondstoffen uit aquacultuur (algen en kroos); 3. Geïntegreerde bioraffinage; 4. Bio-energie en biobased materialen
Trefwoord(en) tuinbouw - glastuinbouw - biobased economy - biomassa productie - algenteelt - bioraffinage - bio-energie - materialen uit biologische grondstoffen - beleid
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Productschap Tuinbouw) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Onderwijsniveau HBO
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier GK05
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 502-C
- Rubriek omschrijving Tuinbouw
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.