Record nummer 454471
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2050832
Titel Duurzaamheid in de etalage : A4 Zone West
Auteur(s) Buningh, T.
Uitgever Dienst Landelijk Gebied
Jaar 2012
Collectie Artik+
Omschrijving GEM A4 zone west is een samenwerkingsverband tussen Schiphol Area Development Company (SADC), gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate. In 1999 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om tot gezamenlijke ontwikkeling van het gebied tot bedrijventerrein over te gaan. Medio 2011 is het Integraal OntwikkelingsPlan (IOP) vastgesteld. Dit plan zal stapsgewijs tot uitvoering worden gebracht. In samenhang daarmee is overgangsgebruik geregeld veelal met de oorspronkelijke eigenaren. In de eindfase wordt naast de bedrijven ook wateropvang en een recreatieve verbinding tussen de Geniedijk en Park 21 voorzien. Voor de GEM A4 zone west is het essentieel te laten zien dat er ondanks vertraging door de crisis toch ontwikkeld wordt in het gebied. A4 weggebruikers zouden dit bericht en passant mee moeten krijgen. De opzet is een bedrijventerrein neer te zetten dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. In het ontwerp is in de zuidwesthoek een markeerpunt opgenomen, wat deze doelstelling expliciet onder de aandacht moet brengen. De toepassing van olifantsgras kan ertoe bijdragen in de ontwikkelingsfase reeds een imago van duurzaamheid neer te zetten.
Trefwoord(en) plaatselijke planning - landschapsplanning - miscanthus sinensis - noord-holland - biobased economy - biomassa productie - vezelgewassen - brandstofgewassen
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat Internetpagina
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Dienst Landelijk Gebied) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier PGWOKA
Rubriek
- Rubriek ID 403-B-2
- Rubriek omschrijving Regionale plannen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.