Record nummer 473253
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2177728
Titel Eindrapport BioFib
Auteur(s) Adriaanse, M.
Uitgever Dutch Biorefinery Cluster
Jaar 2014
Collectie Artik+
Omschrijving Het BioFib project is erop gericht om de beschikbare lignocellulose in nieuwe en bestaande bronnen beter te benutten zodat er met minder grondstoffen meer waarde kan worden gegenereerd. Hiertoe is het belangrijk meer te weten te komen over de verschillende cellulosebronnen en de eigenschappen van het materiaal zodat technologieën ontwikkeld kunnen worden om gemengde cellulosebronnen te scheiden in fracties met verschillende eigenschappen en zodat er meer gericht gezocht en gekozen kan worden voor de meest geschikte cellulosebron voor een bepaalde toepassing (zodat er minder van nodig is en/of zodat het uiteindelijke product betere eigenschappen krijgt). In het kort kan de doelstelling van het BioFIB deelproject zo beschreven worden: ontwikkeling van processen en concepten om biomassareststromen op zodanige wijze te ontsluiten en te fractioneren dat aanwezige vezels in cascade en volgens het principe van ‘fit for purpose’ toegepast kunnen worden in een scala aan duurzame materialen, duurzame chemie en energie.
Trefwoord(en) lignocellulose - reststromen - biomassa cascadering - scheidingstechnologie - proceskunde - natuurlijke vezels - toepassingen - biobased economy
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Dutch Biorefinery Cluster) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Rubriek
- Rubriek ID 303-A
- Rubriek omschrijving Levensmiddelen- en bioproceskunde (algemeen)
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.