Record nummer 551406
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2221353
Titel New catalytic reactions for the conversion of alkenes : from cashew nut shell liquid to unsaturated nitriles
Auteur(s) Perdriau, Sébastien Cyrille Pierre-Marie; Vries, Johannes Gerardus de
Uitgever University of Groningen
Jaar 2016
Collectie Artik+
Omschrijving De eindigheid van de niet hernieuwbare olie en gasvoorraden staat niet langer ter discussie. Met deze wetenschap in het achterhoofd zijn we genoodzaakt hernieuwbare alternatieven te vinden voor deze fossiele brandstoffen. Om te slagen in deze zoektocht wordt vanuit vele disciplines hard gewerkt om het grote aantal uitdagingen te overwinnen die opdoemen bij het vinden en omzetten van hernieuwbare grondstoffen. Veel nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld vanuit de chemie, met name door gebruik van katalyse. Een groot aantal nieuwe methoden is gepubliceerd en een aantal daarvan heeft inmiddels het stadium van productie bereikt. Het doel van het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven was de katalytische omzetting van cashew olie, beter bekend als CNSL (Cashew nut shell liquid), een hernieuwbaar afvalproduct dat gewonnen wordt uit de schalen van de cashewnoot, in fijnchemicaliën. Dit onderzoek heeft tevens geleid tot de ontdekking van nieuwe katalytische reacties en reactiemechanismen voor de omzetting van alkenen. Dit onderzoek staat beschreven in de tweede helft van dit proefschrift.
Trefwoord(en) biobrandstoffen - alkenen - biomassa productie - biomassaconversie - noten - reststromen - chemische technologie - chemische reacties - isomeren - polymerisatie - isomerisatie - chemie op basis van biologische grondstoffen
Taal Engels
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (University of Groningen) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Proefschrift
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Rubriek
- Rubriek ID 300-E-2
- Rubriek omschrijving Bio-energie
Rubriek
- Rubriek ID 106-C
- Rubriek omschrijving Organische chemie
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.