Record nummer 552820
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2224465
Titel Groenresten uit het waterbeheer : bioraffinage en vezelverwaarding : literatuuronderzoek en businesscase analyses
Uitgever Van der Kooij Clean Technologies
Jaar 2016
Collectie Artik+
Omschrijving Rapport van praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van groenresten (in dit rapport maaisel) in de veevoeders en mest(co)vergisters, papier - en karton productie, fabricage van composieten en het winnen van mineralen.
Trefwoord(en) materialen uit biologische grondstoffen - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - biomassa - grasmaaisel - vezels
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Van der Kooij Clean Technologies) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier HYOK
Uitvoercode
- Identifier PGWOKA
Rubriek
- Rubriek ID 212-M-3
- Rubriek omschrijving Industriële sector
Rubriek
- Rubriek ID 106-A
- Rubriek omschrijving Chemie (algemeen)
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.