Record nummer 635942
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2233059
Titel De transitie naar een circulaire economie voor de maakindustrie : transitie-agenda circulaire economie 2018
Auteur(s) Kaanen, F.
Uitgever CETAM
Jaar 2018
Collectie Artik+
Omschrijving Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de agenda hebben de betrokken deelnemers van het Transitieteam Circulaire Economie, Team Maakindustrie (CETAM) en de andere vier teams van het programma, in krap een half jaar tijd, een klein wonder verricht. Van eind mei tot eind november 2017 is met veel energie geïnventariseerd welke issues er spelen rondom CE in de maakindustrie, welke kansen er liggen, welke randvoorwaarden er moeten worden ingevuld en welke projecten een vliegwiel kunnen zijn om de circulaire economie op gang te krijgen.
Trefwoord(en) materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - biomassa - bioplastics - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - vezels - biopolymeren
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (CETAM) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier GK05
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier PGWOKA
Rubriek
- Rubriek ID 212-M-3
- Rubriek omschrijving Industriële sector
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.