Record nummer 645245
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2242276
Titel Praktijkonderzoek bioraffinage
Auteur(s) Doorn, Wim van
Uitgever Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Jaar 2018
Tijdschrift STOWA report 2018-25.
Collectie Artik+
Omschrijving Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaar. Tegelijkertijd werken de waterschappen samen met andere gebiedsbeheerders en ketenpartners aan verduurzaming van het waterbeheer, onder meer door bij te dragen aan een meer circulaire economie, en aan realisatie van de Kader Richtlijn Water doelstellingen. In dit project is onderzocht hoe bioraffinage kan bijdragen aan deze verduurzaming, door het produceren van diverse nuttige grondstoffen uit groenresten van het waterbeheer. Daarbij lag de nadruk op het verwaarden van woekerende waterplanten en oevermaaisels via kleinschalige, mobiele bioraffinage. Daarbij worden op de plaats ter waar maaisels vrijkomen via een bioraffinage machine de planten opgewerkt tot diverse producten, zoals eiwitten (voor diervoer of technische toepassingen), vezels (voor diervoeder, papier/karton of biocomposiet), mineralenconcentraat (meststof) en eventueel substraat voor vergisting tot biogas. Loosbaar water is wat overblijft en terug kan naar het aquatisch milieu.
Trefwoord(en) waterbeheer - bioraffinage - materialen uit biologische grondstoffen - biomassa - waterplanten - reststromen
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier HYOK
Uitvoercode
- Identifier SPOK
Rubriek
- Rubriek ID 410-A
- Rubriek omschrijving Waterbeheer (algemeen)
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.