Record nummer 648356
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2244239
Titel De bijdrage van ecosysteemdiensten aan de circulaire economie : vervanging en besparing van primaire grondstoffen
Auteur(s) Jutte, J.B.
Uitgever Royal HaskoningDHV
Jaar 2017
Collectie Artik+
Omschrijving De wereldwijde vraag naar grondstoffen stijgt explosief. Het wordt steeds belangrijker om het gebruik van (niet hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terug te dringen en beschikbare grondstoffen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te (her)gebruiken. In opdracht van RWS heeft RHDHV een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke bijdragen van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten aan de circulaire economie. Er is gekeken naar welke ecosysteemdiensten een alternatief kunnen bieden voor de inzet van primaire grondstoffen. Bijvoorbeeld door metalen, mineralen en (aardolie-)plastics te vervangen door biotische grondstoffen of door diensten van de natuur te benutten, zoals waterberging en verkoeling. In potentie kan die bijdrage oplopen tot een besparing van 30% aan primaire grondstoffen. Productie van hout, hoogwaardige inzet van biomassa en hoogwaardiger hergebruik van grond en slib leveren de grootste bijdragen. Naast het rapport is een infographic te bekijken waarin de belangrijkste bevindingen zijn samengevat.
Trefwoord(en) materialen uit biologische grondstoffen - biobrandstoffen - bio-energie - biobased economy - hernieuwbare energie - biomassa - biogas - warmte - zeewieren
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat Internetpagina
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Royal HaskoningDHV) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier GK05
Uitvoercode
- Identifier BEOK
Uitvoercode
- Identifier HYOK
Rubriek
- Rubriek ID 212-M-3
- Rubriek omschrijving Industriële sector
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.