Records 1 - 8 / 8

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Growing a green future : benchmark report [PDF]
Calker, S. van \ Mey, V. de \ Berg, T. van den \ Clement, R. \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Interreg Vlaanderen-Nederland
In het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project “Growing a Green Future” beschrijft dit rapport of geteelde vezelgewassen zoals miscanthus, hennep of vlas samen met regional e beschikbare agroreststromen, o.a. uit de glastuinbouw en akkert...
Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem : valorisatie cases [PDF]
Dam, J.E.G. van \ Annevelink, E. \ Gogh, B. van \ Oever, M.J.A. van den \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR Food & Biobased Research
In opdracht van de Provincie Gelderland werd in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 door Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor valorisatie van bestaande biomassareststromen...
Publishable version of Compendium on research results on agriculture and forest-biomass side-streams [PDF]
Hendriks, C.M.A. \ Lambrecht, E. \ Nabuurs, G.J. \ Gellynck, X. \ Welck, H. \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: AGRIFORVALOR
In the project, practitioners in the field of biomass side-streams are united in three Biomass Innovation Design Hubs, piloted in Spain (Andalucía), Hungary and Ireland. In each of these hubs, existing research results and good practices on valorisat...
Bio-based industries joint undertaking Projects [PDF]
2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BioBased Industries Joint Undertaking (BBI-JU)
The BBI JU initiative is a € 3.7 billion public-private partnership between the European Union (EU) and the Bio-based Industries Consortium (BIC). It is an autonomous EU body operating under Horizon 2020 rules and procedures, dedicated to investing i...
Bio-based industries joint undertaking projects [PDF]
2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BioBased Industries BBI
The BBI JU initiative is a €3.7 billion public-private partnership between the European Union (EU) and the Bio-based Industries Consortium (BIC). It is an autonomous EU body operating under Horizon 2020 rules and procedures, dedicated to investing in...
‘We’ve still got a way to go’ [PDF]
Hoog, A. van 't \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life 2: 34 - 39
If we are to make optimal use of our household waste, we need to sort and retrieve the raw materials more efficiently. ‘We are still a long way from the ideal, circular-economy picture.’
Kansen voor duurzame biomassa in Zeeland : achtergrondnotitie [PDF]
Croezen, H.J. \ Buck, A. de \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CE Delft
Achtergrondnotitie voor drie biodebatten in Zeeland. In deze notitie worden de mogelijkheden voor productie en gebruik van biomassa in Zeeland verkend.
Coffee residues utilization : literature survey [PDF]
Dam, Jan E.G. van \ Harmsen, Paulien \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR Food & Biobased Research \ Bron: Report / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1146.
In opdracht van de KNVKT en Agentschap NL werd door Wageningen UR, Food and Biobased Research een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om bijproducten die vrijkomen in de koffieindustrie op een betere manier te benutten. Hiervoor werd een uitge...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.