Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 29

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Notitie innovaties op het gebied van bio-energie [PDF]
Meesters, K.P.H. \ Elbersen, H.W. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Food & Biobased Research
De Nederlandse regering wil weten welke innovaties bij kunnen dragen aan het bereiken van 10% duurzame energie in de transportsector. Aan WUR-FBR is gevraagd om een analyse van de (on)mogelijkheden.
An integrated framework to assess spatial and related implications of biomass delivery chains [PDF]
Annevelink, E. \ Elbersen, B. \ Elbersen, H.W. \ Sanders, J.P.M. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR Food & Biobased Research \ Bron: Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1237.
The overall objective of the ME4 research project was to develop an integrated framework to assess and analyse the spatial implications and related opportunities and consequences of an increased implementation of biomass delivery chains for energy, b...
Cascadering van maaisel : winning van industrieel toepasbare hernieuwbare grondstoffen gecombineerd met de opwaardering van brandstofkwaliteit voor de opwekking van energie [PDF]
Doorn, J. van \ Keijsers, E.R.P. \ Elbersen, H.W. \ 2001
Broncollectie: Artik+ \ Bron: ECN
De haalbaarheid van multifunctionele teelt van energiegewassen en bio-energieproductie in Hardenberg. [PDF]
Elbersen, H.W. \ Meeusen-van Onna, M.J.G. \ Breteler, H. \ Kasper, G.J. \ Kasper, H. \ Wintjes, A. \ 2001
Broncollectie: Artik+ \ Bron: ATO
Het doel van deze studie was het opstellen van twee verschillende ketens voor de productie van energie uit biomassa (teelt en residuen) in Hardenberg en het verschaffen van inzicht in de technische, economische, maatschappelijke, landschappelijke en ...
A simple method to estimate practical field yields of biomass grasses in Europe [PDF]
Elbersen, H.W. \ Bakker, R.R. \ Elbersen, B.S. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: 14th European Biomass Conference, 17-21 October 2005, Paris, France
Perennial grasses such as switchgrass, Miscantus, Arundo donax and reed canary grass are being developed as lignocellulosic biomass crops in Europe. The crops are suitable for soil conservation, low value forage production, as an ornamental grass and...
A management guide for planting and production of switchgrass as a biomass crop in Europe [PDF]
Elbersen, H.W. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: 2nd world conference on biomass for energy, industry and climate protection, 10-14 May 2004, Rome, Italy
Switchgrass is a perennial C4 grass native to North America, where it occurs naturally from 55º N latitude to deep into Mexico. It is used for soil conservation, forage production, as an ornamental grass and more recently as a biomass crop for ethano...
A management guide for planting and production of switchgrass as a biomass crop in Europe [PDF]
Elbersen, H.W. \ Christian, D.G. \ Bassam, N.E. \ Sauerbeck, G. \ Alexopoulou, E. \ Sharma, N. \ Piscioneri, I. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
Presentatie over de teelt van switchgrass voor de productie van biomassa in Europa.
Switchgrass (Panicum virgatum L.) as an alternative energy crop in Europe initiation of a productivity network : final report for the period from 01-04-1998 to 30-09-2001 [PDF]
Elbersen, H.W. \ 2001
Broncollectie: Artik+
In this project switchgrass is being investigated as a novel lignocellulosic C4 biomass crop for adaptation to European conditions and the use for both energy and fibre applications. The general objective of this project was to evaluate switchgrass a...
Perspectives for bioethanol production in the Netherlands : feedstock selection and pretreatment options [PDF]
Jong, E. de \ Bakker, R.R. \ Elbersen, H.W. \ Weusthuis, R.A. \ Maas, R.H.W. \ Reith, J.H. \ Uil, H. den \ Ree, R. van \ 2003
Broncollectie: Artik+ \ Bron: ATO
Poster met een overzicht van mogelijke grondstoffen en voorbehandelingsmethoden voor de productie van bioethanol in Nederland.
Biomass in the Dutch energy infrastructure in 2030 [PDF]
Rabou, L.P.L.M \ Deurwaarder, E.P. \ Elbersen, H.W. \ Scott, E.L. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
Deze studie is uitgevoerd door WUR en ECN, in opdracht van Platform Groene Grondstoffen. Het doel van deze studie is om de ambitie van het platform evalueren om in Nederland in 2030 30% van de fossiele brandstoffen met biomassa te vervangen. Uitgangs...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.