Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 26

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Pretreatment of lignocellulose for biotechnological production of lactic acid : research review [PDF]
Harmsen, P. \ Lips, S. \ Bakker, R. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR Food & Biobased Research \ Bron: Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1384, public version.
The breakdown of biomass in pretreatment facilitates enzymatic hydrolysis by disrupting cell wall structures, driving lignin into solution or modification of the lignin structure, and reducing cellulose crystallinity and chain length, while preventin...
Literature review of physical and chemical pretreatment processes for lignocellulosic biomass [PDF]
Harmsen, P. \ Huijgen, W. \ Bermudez, L. \ Bakker, R. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR, Food & Biobased Research \ Bron: Report / Wageningen UR, Food & Biobased Research 1184.
Different pretreatment technologies published in public literature are described in terms of the mechanisms involved, advantages and disadvantages, and economic assessment. Pretreatment technologies for lignocellulosic biomass include biological, mec...
REACH en de biobased economy [PDF]
Es, D. van \ Harmsen, P. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnology and Food Sciences Group
Deze info sheet geeft informatie over de Europese REACH verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen).
Hernieuwbare chemicaliën [PDF]
Es, D. van \ Harmsen, P. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnology and Food Sciences Group
Hernieuwbare grondstoffen worden steeds interessanter als mogelijke grondstof voor de productie van (bulk) chemicaliën. Deze info sheet geeft informatie over de mogelijkheden van chemicaliën uit biomassa.
Overzicht van programma’s in de biobased economy [PDF]
Harmsen, P. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Food & Biobased Research
Overzicht van onderzoeksprogramma's van Wageningen UR op het gebied van biobased economy.
Uit elkaar geplukt is stro goud waard [PDF]
Harmsen, P. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 7 december: 9
Het onderzoek van Paulien Harmsen van het instituut Food & Biobased Research laat zien dat er meer mogelijk is met stro.
Thema Biobased Economy [PDF]
Bos, H. \ Leeuwen, M. van \ Koops, A. \ Harmsen, P. \ Keijsers, E. \ Harmsen, P. \ Lopez-Contreras, A. \ Bolck, C. \ Bent, A. van der \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 7 december: 1 - 12
Themanummer over Biobased Economy. Verschillende aspecten worden belicht: bioraffinage, nieuwe technologieën, economische factoren, duurzaamheid, biomassa productie, bioplastics, biobrandstoffen, beleid, regelgeving en de discussie food or fuel.
Microalgae: the green gold of the future? : large-scale sustainable cultivation of microalgae for the production of bulk commodities [PDF]
Wolkers, H. \ Barbosa, M. \ Kleinegris, D.M.M. \ Bosma, R. \ Wijffels, R.H. \ Harmsen, P. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR Food & Biobased Research
The cultivation of microalgae can play an important role in environmentalfriendly production of raw materials for biodiesel. In addition, algae offer several other useful materials for the food and chemical industry. This booklet describes the possib...
Microalgen: het groene goud van de toekomst? : grootschalige duurzame kweek van microalgen voor de productie van bulkgrondstoffen [PDF]
Wolkers, H. \ Barbosa, M. \ Kleinegris, D.M.M. \ Bosma, R. \ Wijffels, R.H. \ Harmsen, P. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR Food & Biobased Research
De kweek van microalgen kan een belangrijke rol spelen in milieuvriendelijke productie van grondstoffen voor biodiesel. Daarnaast leveren algen tal van andere nuttige stoffen voor de levensmiddelen- en chemische industrie. Dit boekje brengt de huidig...
Doorbreken van de innovatieparadox: 9 voorbeelden uit de biobased economy [PDF]
Bolck, C. \ Harmsen, P. \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR, Agrotechnology & Food Sciences Group
Deze publicatie geeft een beschrijving van 9 innovatietrajecten waarbij Wageningen UR betrokken is geweest. Dit zijn allemaal technologische innovaties op het terrein van de "biobased economy". Dit boekje geeft aan de hand van een negental innovatiet...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.