Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 30

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout [PDF]
Boosten, M. \ Oldenburger, J. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Probos
Tak- en tophout uit bos vormt een belangrijk nog vrijwel onbenut potentieel aan houtige biomassa voor energieopwekking. Om te zorgen dat in de toekomst meer tak- en tophout uit het Nederlandse bos kan worden ingezet voor de opwekking van duurzame ene...
Stand van zaken bos in Nederland : Factsheet ten behoeve van de werkbijeenkomsten Bossenstrategie op 20 en 22 november 2019 [PDF]
Oldenburger, J. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Probos
Deze factsheet is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV als achtergronddocument voor de werksessie op 20 en 22 november 2019 Het ministerie van LNV en de provincies werken momenteel samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Aanleiding v...
Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen? [PDF]
Oldenburger, J. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 2: 1 - 4
De impact van de energiesector op de houtmarkt wordt steeds groter en zal in de komende decennia verder toenemen. Dit leidt in bepaalde sectoren al tot concurrentie om grondstoffen en heeft invloed op de houtprijzen. Hieruit vloeit de essentiële vraa...
Consumptie van hout en houtproducten in Nederland [PDF]
Oldenburger, J. \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 3: 1 - 4
Het Nederlandse houtverbruik bedroeg in 2015 ongeveer 14 miljoen m³ rhe en dit houtverbruik zal bij gelijkblijvende randvoorwaarden naar verwachting stijgen tot bijna 25 miljoen m³ in 2030. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de grote verwa...
Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout : onderzoek naar de redenen voor de inkoop van niet gecertificeerd hout en de meerprijs en beschikbaarheid van gecertificeerd hout [PDF]
Oldenburger, J. \ Groot, C. de \ Benthem, M. van \ 2015
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Probos
Voor de afzetmarkten GWW, timmerindustrie en burgerlijke- en utiliteitsbouw is in deze studie gekeken welke motieven ten grondslag liggen aan het kopen van gezaagd tropisch hout dat is niet voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Binnen...
Zagerijen onmisbare schakel in de rondhoutketen [PDF]
Voncken, F. \ Oldenburger, J. \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 5: 1 - 4
De rondhoutzagerijen vormen een cruciale schakel binnen de Nederlandse rondhoutketen. In dit Bosbericht met de resultaten van de jaarlijkse Probos rondhoutenquête wordt daarom specifieke aandacht aan zagerijen besteed. Niet in de laatste plaats, omda...
Hout voor energie in Nederland [PDF]
Oldenburger, J. \ Boosten, M. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 1: 1 - 4
In 2018 is er weer volop gediscussieerd over de inzet van houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Stichting Probos heeft deze discussie met veel belangstelling gevolgd en haar visie op dit onderwerp aangescherpt. In diverse proje...
Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83% [PDF]
Oldenburger, J. \ Benthem, M. van \ Voncken, F. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 3: 1 - 4
Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is door velen hard gewerkt om het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Neder- landse markt te vergroten. En niet zonder resultaat. Uit de meest recente cijfers over 2015 blijkt het marktaandee...
Beschikbaarheid van houtige biomassa uit bos, landschap en stedelijk groen [PDF]
Boosten, M. \ Oldenburger, J. \ Borgman, D. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 16 155: 10 - 13
Biomassa is volgens velen een hernieuwbare grondstof en energiebron en daarmee een belangrijke vervanger is van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. Bovendien wordt biomassa steeds belangrijker voor de vervaardiging van biobased producten en chemi...
1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse markt in 2014 [PDF]
Groot, C. de \ Oldenburger, J. \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 1: 1 - 4
In 2015 heeft Probos voor het eerst de markt voor houtige biomassa, zoals chips, chunks en shreds, in beeld gebracht. Het betreft houtige biomassa afkomstig uit bos, landschappelijke elementen en de bebouwde omgeving. Tot dit moment was deze markt no...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.