Records 1 - 10 / 15

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Planning in a bio-based economy landscape development : cascading from different directions [PDF]
Knaap, van der, W. \ Stobbelaar, D.J. \ Spijker, J.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: Universiteit Utrecht \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein
Abstract of a lecture that was held on the annual congress of AESOP (Association of European Schools of Planning) in 2014.
Supporting companies in transition towards a circular business [PDF]
Robberegt, I.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Milieukunde
Onderzoek op basis van literatuurstudie en interviews naar de manier waarop de stichting Cleantech Regio een rol kan spelen in het helpen van bedrijven in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) in hun transitie naar een circulaire e...
Van digestaat naar N-concentraat [PDF]
Otter, W. \ BEGIN:VCARD VERSION: 3.0 END:VCARD
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Tuinbouw en Akkerbouw
In het kader van de duurzame energieproductie is door verschillende ondernemingen de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in co-vergisting. Echter, het zogenoemde digestaat wat daarbij ontstaat moet weer afgezet worden. Door alsmaar strenger worden...
Verduurzaming van het centrumlandschap in Borger : adviesrapport en onderzoek naar de haalbaarheid en richting van lokale duurzaamheid [PDF]
Zoetendaal, N.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Milieukunde
Er zijn veel innovaties op het gebied van duurzaamheid, echter is de vraag welke innovaties bruikbaar zijn voor specifieke situaties. In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar welke combinaties van innovaties bruikbaar zijn in het centrumlandschap v...
Biomassa op Landgoed Twickel : onderzoek naar het duurzaam winnen van biomassa op Landgoed Twickel [PDF]
Spoelder, N.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Bos- en Natuurbeheer
Onderzoek doen naar het duurzaam op de markt brengen van biomassa door landgoed Twickel. Daarbij komen ook de economische aspecten aan bod zoals een eigen verbrandingsinstallatie, opslag en verkoop.
Energiehout Holland business plan [PDF]
Wijngaarden, R.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Bos- en Natuurbeheer
This report was commissioned to provide information about the current market regarding the product assortment of Energiehout Holland. As well as a market analysis and product calculations, to find out where the company stands in relation to their com...
Biobased Economy als onderdeel van een duurzame samenleving [PDF]
Derksen, J.T.P.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein : Biobased Economy
Dit boekje is een weerslag van de inaugurele rede als Lector Biobased Economy bij Hogeschool Van Hall Larenstein die Hans Derksen op 8 mei 2012 hield. De kern van het betoog is wat de biobased economy kan betekenen voor een duurzame samenleving. Maar...
De rol van grootschalige energieopslag in de Nederlandse energietransitie [PDF]
Leemburg, R.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Milieukunde
Opslag van energie in combinatie met een flexibele opwekmethode voor elektriciteit, waarmee vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden, kan de transitie naar een geheel duurzame energievoorziening faciliteren en versterken. Het doel van ...
Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie [PDF]
Stobbelaar, D.J. \ Raggers, J.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: Elba-Rec \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein : Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer \ Bron: Groen, Elba-Rec, Amersfoort 67 (12): 34-37
Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samenhang worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall L...
Cellulose analyse in verschillende stromen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie [PDF]
Hoekstra, I. \ Houtsma, M.
Broncollectie: Van Hall Larenstein \ Bron: VHL \ \ Hogeschool Van Hall Larenstein Milieukunde
Sinds 2008 zijn alle waterschappen in Nederland voor hun afvalwaterzuivering aangesloten bij MJA (meerjarenafspraak energie-efficiëntie). Vijftien waterschappen in Nederland hebben de energiefabriek opgericht en willen energie winnen uit afvalwater. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.