Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 21

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Dossier valorisatie biomassa uit natuur en landschap [PDF]
2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Binnen de Community of Practice Valorisatie biomassa uit natuur & landschap werken professionals binnen een tiental lokale en regionale transitie-experimenten in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht samen met groene onderwijsins...
Energie en broeikasgasemissie melkveehouderij [Internetpagina]
Veluw, K. van \ Sukkel, W. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BioKennis \ Bron: BioKennis dossier.
Twee van de meest nijpende mondiale duurzaamheidsknelpunten zijn het uitputten van fossiele energiebronnen en de daarmee samenhangende toename van broeikasgassen in de atmosfeer. In dit dossier wordt belicht hoe een biologische melkveehouder energie ...
Mestvergisting in energiekringloop varkenshouderij [Internetpagina]
Dooren, H.J. van \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BioKennis \ Bron: BioKennis dossier.
Energieproductie op het biologische varkensbedrijf is goed mogelijk via mestvergisting. Met het biogas is elektriciteit en warmte op te wekken. Bijkomend voordeel is dat meer biologische mest ontstaat. Voor een rendabele installatie zijn een grote om...
Dossier biobrandstoffen en transport [Internetpagina]
2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Dossier met beknopte informatie over biobrandstoffen. Tevens met verwijzingen naar kernpublicaties..
Casus: Waterboxx [Internetpagina]
2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Praktijkvoorbeeld voor projectonderwijs in het hbo. Met de Waterboxx van Groasis kun je bomen laten groeien in dorre gebieden. Een uitgekiende techniek bespaart water en helpt de kwetsbare kiemplanten.
Casus: Photanol [Internetpagina]
2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Praktijkvoorbeeld voor projectonderwijs in het hbo. Photanol zet cyanobacteriën in als een efficiënte productiemethode voor waardevolle organische stoffen zoals bioplastics, essentiële oliën en vele andere toepassingen.
Casus: Grassa [Internetpagina]
2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Praktijkvoorbeeld voor projectonderwijs in het hbo. Hoe kun je gras op een andere manier tot waarde te brengen dan het aan koeien te voeren; een praktijkverkenning.
Casus: The Unbeatable Beet [Internetpagina]
2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Praktijkvoorbeeld voor projectonderwijs in het hbo. Reststromen van suikerbieten kunnen dienen als grondstof voor producten ten behoeve van de (petro)chemie, maar er kunnen ook nuttige eiwitten en mineralen uit gewonnen worden.
Dossier zeewier [Internetpagina]
Brandenburg, W.A. \ 2015
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten uit onderzoek aan zeewier. Met duurzame zeewierteelt kan de groeiende wereldbevolking - in 2050 ongeveer 9 miljard mensen - van voldoende voedsel worden voorzien. Met maar 2 procent van het t...
Dossier algen [Internetpagina]
Togtema, K.A. \ 2015
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
Algen staan volop in de belangstelling, ook binnen Wageningen UR. Zowel binnen de Universiteit als ook bij de diverse onderzoeksinstituten wordt er op het gebied van micro-algen het nodige onderzocht. Dit dossier toont voorbeelden van faciliteiten di...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.