Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 23

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Mestvergisting op boerderijschaal in bestaande opslagsystemen [PDF]
Tijmensen, M.J.A. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ecofys
Haalbaarheid van co-vergisting van oogstresten in de mestvergister in de Wieringermeer [PDF]
Tijmensen, M.J.A. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ecofys
Het co-vergisten van oogstresten, die op het land een verhoogde emissie van het broeikasgas N2O (lachgas) veroorzaken, zou een drievoudige reductie van broeikasgassen teweeg kunnen brengen. In deze studie is gekeken naar de mogelijke toepassing van d...
Inventarisatie van bioenergie activiteiten binnen WUR [PDF]
2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
Powerpoint presentatie over 'inventarisatie van bioenergie activiteiten binnen WUR'.
Mestvergisting op boerderijschaal [PDF]
Biewenga, G. \ Dooren, H.J. van \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Praktijkkompas. Rundvee 16 3: 22 - 23
Mestvergisting op de boerderij kan bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en levert electriciteit en warmte door verbranding van het vrijkomende methaan. Uitleg over de werking van het vergistingsproces en de opbouw van een mes...
Reductie van broeikasgasemissies door vergisting van drijfmest [PDF]
Boer, H. de \ Schils, R. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Praktijkkompas. Rundvee 16 3: 24 - 25
Mestvergisting en verbranding van het vrijkomende methaan draagt bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen uit de Nederlandse veehouderij. Daarbij is echter geen rekening gehouden met het risico van vorming van broeikasgassen (met name ...
Quickscan hoogwaardige toepassingen voor bijproducten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie [PDF]
Elbersen, H.W. \ Kappen, F. \ Hiddink, J. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut
Deze quickscan heeft tot doel inzicht verschaffen in de mogelijkheden om op kortere en middellange termijn te komen tot alternatieve non-food toepassingen van bijproducten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie die nu voornamelijk in de diervoede...
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [PDF]
Ybema, J.R. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: ECN
Conversion of urban waste to energy by anaerobic digestion [PDF]
Vijayaraghavan, K. \ Shariff, A.R.M. \ Soon, M.A.M. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) 2 10: 34 - 35
Although the technology of generating and using biogas dates back 3000 years (Lusk 1997), it is still seen as a risky and new technology. In Malaysia, about 41% of the land area is cultivated. Urban agricultural activities improve food security and i...
Duurzaam op weg : een beleidsmatige verkenning naar duurzame energiebronnen in het wegverkeer [PDF]
Kampman, B. \ Keizer, I. de \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie
De sector verkeer en vervoer draagt voor meer dan 20% bij aan de uitstoot van CO2 in Nederland, en ook de komende jaren wordt niet verwacht dat dit aandeel zal afnemen. CE heeft daarom in opdracht van Novem een beleidsmatige verkenning uitgevoerd naa...
Klimaatneutrale energie in de transportsector : een institutionele en politieke scan van verschillende opties : rapport [PDF]
Kampman, B. \ 2002
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie
In het kader van de transitie naar klimaatneutrale energiedragers in transport heeft VROM een negental opties voor klimaatneutraal vervoer geïdentificeerd. De toegepaste energieketens en technologieën van deze opties zijn vaak zeer verschillend, en v...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.