Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 587

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Biogas barometer = le baromètre du biogaz [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Le journal des énergies renouvelables 186: 45 - 59
5.9 Mtoe recovered in 2007 in EU. The major increase in the price of fossil fuels has made biogas more attractive.The applications of biogas, which were once limited to recycling and/or recovering energy from waste, have widened with the use of energ...
Optimaliseren van mestvergisting [PDF]
Timmerman, M. \ Riel, J.W. van \ Bisschops, I. \ Eekert, M. van \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Animal Sciences Group, Wageningen UR \ Bron: Rapport / Animal Sciences Group 243.
In het onderzoek is in batchtesten de biogasopbrengst en hydrolyseconstante bepaald van een aantal soorten varkensmest en van gehygiëniseerde varkensmest. Vervolgens is in 4 (semi-)continu bedreven reactoren een aantal behandelingen getest, waarvan v...
Haalbaarheid van kleinschalige vergassing van biomassa tot groen gas in het kader van transitiepad groen gas [PDF]
Greeve, J. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: E Kwadraat Advies
SenterNovem heeft opdracht gegeven om een rapport te schrijven over de haalbaarheid van een kleinschalige (biomassa)vergassingsinstallatie. Deze installatie heeft als einddoel het opwekken van groen gas, welke voldoet aan de kwaliteitseisen om te kun...
EU project EU-AGRO-BIOGAS
2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: European Union
Website of EU-AGRO-BIOGAS, the European Biogas Initiative to improve the yield of agricultural biogas plants.
Risico-evaluatie toepassing groen gas in de Nederlandse glastuinbouw [PDF]
Dijk, C.J. van \ Dueck, T.A. \ Burgers, W. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International
In deze studie worden de mogelijke risico’s die het gebruik van biogas in de glastuinbouw met zich mee kunnen brengen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Aan de hand van de samenstellingseisen in de aansluit' en Transport' voorwaarden Gas RNB en de r...
Henri Spanjers van TU Delft over mogelijkheden met online sensor: ‘rendabelere productie biogas’ [PDF]
Vaartjes, J. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Fluids processing Benelux 6: 40 - 41
“Anaerobe vergistingsprocessen moeten efficiënter om meer biogas of zelfs nog waardevollere, vluchtige vetzuren te produceren. Deze vetzuren kunnen vervolgens worden gebruikt als grondstoffen voor ‘bio-based products’ zoals bioplastics. Daarmee worde...
Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas [PDF]
Brinkmann, A. \ Brinkmann Consultancy \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: NL Agency
Het onderliggende Handboek bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat algemene achtergrondinformatie over duurzaamheidscertificatie van biogas. Deel 2 bevat praktische informatie en handvatten voor bedrijven die daadwerkelijk aan de slag willen met duurzaa...
Platform Nieuw Gas: voorstel gebruik terminologie gassoorten: augustus 2010 [PDF]
2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Creative energie EnergieTransitie
Factsheet met de betekenis van de termen CNG, LNG, SNG, biogas, bio-SNG, groen gas, biomethaan, bio-CNG en bio-LNG.
Towards a green gas market : state of affairs and points of action [PDF]
2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: New Gas Platform, Green Gas work group
In 2006 the Green Gas work group was founded on the initiative of the New Gas Platform. By the end of 2007 this work group had developed a vision document with the title Vol Gas vooruit! (Full Throttle ahead!). This document describes the Green Gas w...
Groen gas [PDF]
2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Platform Nieuw Gas, Werkgroep Groen Gas
Factsheet over de Werkgroep Groen Gas van het Platform Nieuw Gas.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.